Järjestöjen sote-muutostuelle jatkovuosi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ehdottaa 1.12.2023 julkaisemassaan avustusehdotuksessa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykselle avustusta sote-muutostuen jatkamiseksi vuonna 2024. STM vahvistaa avustusehdotuksen tammi-helmikuussa 2024.

Järjestöjen sote-muutostukikokonaisuuttaa koordinoi ja hallinnoi vuonna 2024 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja sitä toteutetaan yhdessä alueellisten vastuutahojen kanssa, jotka ovat Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, HyTe ry, Satakunnan yhteisöt ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry ja Artteli kumppanuusyhdistys ry.

Avustusta delegoidaan viidelle suuralueelle, joista jokaisella työskentelee järjestöasiantuntija (Uudellamaalla kaksi järjestöasiantuntijaa). Järjestöjen sotemuutostuki-kokonaisuudella varmistetaan, että alueelliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt saavat riittävän tuen yhteistyön rakentamisessa hyvinvointialueiden kanssa. Tavoitteena on hyvinvointialueiden järjestöyhteistyön edelleen rakentaminen ja juurruttaminen osaksi hyvinvointialueiden rakenteita.

Sote-muutostuen osa-aikaisena koordinaattorina aloittaa vuoden 2024 alussa Leena Virratvuori, leena.virratvuori(a)pksotu.fi.

Lisätietoja sote-muutostuesta:

toiminnanjohtaja Sanna Heinonen, sanna.heinonen(a)pksotu.fi, p. 045 137 3972
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry www.pksotu.fi
Sote-muutostuki: https://www.verkostojarjestot.fi/sote-muutostuki/