Valokuvamuistelu syntyi vahingossa ja jalostui menetelmäksi

Useasti hankkeiden arviointi kulkee erillään hankkeen arkipäivästä. Työntekijät ovat tällöin määritelleet valmiiksi, millaisin tavoin palautetta hankkeen toiminnasta kerätään ja arviointia tehdään. Toiminnassa mukana olevat osallistetaan arviointiin valmiin menetelmän kautta.

Valmiissa menetelmissä sinänsä ei ole vikaa, niilläkin on oma paikkansa. Kun puhutaan osallisuushankkeesta, voi asian tehdä myös toisin. Kaikessa toiminnassa, onpa kyse hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta tai arvioinnista, voivat osallistujat olla itse mukana toimijoina, ei valmiin toiminnan kohteina. Osallisuutta huomioitaessa, rönsyilee usein myös arviointi ”asiasta kukkaruukkuun”. Paljon helpompaa olisi hoitaa asia valmiin sapluunan kautta. Tällöin lopputulos olisi kuitenkin työntekijän, eikä osallistujien näköinen.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen IHKU-ikämiehille hyvinvointia kulttuurista -hankkeessa arvioinnissakin pyritään panostamaan osallisuuteen. Hankkeessa tehdään jalkautuvaa ikämiestyötä, järjestetään toimintaa Velmu-ryhmissä, kehitetään vertaismiestoimintaa sekä pyritään vaikuttamaan ikämiesten osallisuuteen ja elämänlaatuun kulttuurihyvinvoinnin kautta.

Arvioinnin tekemistä on kokeiltu monin eri tavoin. Kuin vahingossa arviointimenetelmäksi on syntynyt valokuvamuistelu, joka lähti miesten halusta koota kausi kerrallaan yhteen toiminnasta otetut valokuvat kuluneen kauden muistelun taustaksi. Valokuvien kautta on helpompi muistaa, mitä sitä on tullutkaan tehtyä ja onko homma toiminut.

Vähitellen muistelun tueksi on syntynyt teemakysymyksiä, joilla arvioidaan toiminnan onnistumisia, kehittämisen kohteita ja ideoita toiminnan jatkoksi. Nyt valokuvamuistelumenetelmää pyöritetään rutiinilla kaikissa Velmu-ryhmissä. Menetelmän avulla on saatu luontevasti kerättyä arviointimateriaalia hankkeen rahoittajalle eteenpäin välitettäväksi. Onpa menetelmää esitelty laajemminkin mm. THL:n seminaarissa.

Valokuvamuistelu on osoitus siitä, kuinka osallisuushankkeissa voi syntyä moninaista toimintaa ilman valmista suunnitelmaa. Kun työntekijä uskaltaa antaa ihmisten itse viedä hanketta omanlaiseensa suuntaan, saa myös ihmisistä irti eniten. 

Katja Hämäläinen
Kirjoittaja toimii Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksessä projektipäällikkönä IHKU – ikämiehille hyvinvointia -kulttuurista -hankkeessa.

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin sanomalehti Karjalaisen Ihmisen asialla -kolumnisarjassa 31.8.2023