Palkkaa ja näköaloja

Pohjois-Karjala, maamme kaunis itäinen osa, tarjoaa upeat luontomaisemat ja vahvan yhteisöllisyyden tunnelman. Saimme myös juuri kuulla, että lehden teettämän kyselyn mukaan täällä asuu Suomen ystävällisimmät ihmiset – hyvä me! Kuitenkin alueen työllisyystilanne on haasteellinen, ja monet pohjoiskarjalaiset joutuvat kamppailemaan työttömyyden kanssa. Tilastojen valossa tiedämme, että työttömyysaste Pohjois-Karjalassa on ollut korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Tämä tarkoittaa sitä, että monilla alueen asukkailla, tai tänne muuttavilla, on edessään ongelmia työpaikan löytämiseksi.

Työttömänä olevan henkilön arki voi olla täynnä monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Usein työssäkäyvät pitävät selviöinä asioita, joita työttömät voivat kaivata. Yksi näistä on mahdollisuus käyttää omaa osaamistaan ja taitojaan. Ihmiset haluavat kokea olevansa hyödyllisiä ja tehdä merkityksellistä työtä, joka tuo tyydytystä ja antaa heille mahdollisuuden kehittyä.

Toinen asia, jota monet työttömät voivat kaivata, ovat työkaverit – työyhteisö. Työssäkäyvät voivat ottaa työkavereidensa läsnäolon itsestäänselvyytenä, mutta työttömänä ollessa tämä tärkeä sosiaalinen verkosto voi puuttua. Työkaverit tuovat mukanaan yhteisöllisyyden tunteen, tukea ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Ihminen kaipaa yhteyttä muihin ihmisiin, ja tämän puuttuminen voi vaikuttaa negatiivisesti heidän hyvinvointiinsa.

Ihmiset haaveilevat usein siitä, että heillä olisi taloudellinen vakaus. Palkka ei ole vain rahan ansaitsemista, vaan se mahdollistaa monia asioita. Palkan avulla voi maksaa laskuja, hankkia tarpeellisia asioita ja tehdä itselle mieluisia asioita. Se tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa unelmia, suunnitella elämää eteenpäin ja parantaa elämänlaatua.

Pohjois-Karjalan työllisyystilanne saattaa olla haasteellinen, mutta työttömänä olevat henkilöt eivät ole pelkkiä tilastoja. Heillä on unelmia, toiveita ja kaipuuta asioihin, joita monet meistä pitävät itsestäänselvyyksinä. Työssäkäyvät, työnantajat ja yhteiskunnan toimijat voivat auttaa tukemalla työttömiä, tarjoamalla työllisyyspalveluita ja luomalla mahdollisuuksia, jotka voivat auttaa työnhakijaa löytämään työn merkityksen, rakentamaan sosiaalisia suhteita ja saavuttamaan taloudellista vakautta.

Hemmo Paakkunainen

Kirjoittaja toimii työhönvalmentajana Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tuike-hankkeessa.