Asiakasraatilaisten unelma tasa-arvoisesta työpaikasta

Joensuun työllisyyden asiakasraatilaiset työstivät yhdessä vuoden 2021 lopulla mielipidekirjoitusta teemalla yhdenvertaisuus ja tasa-arvo unelmatyöpaikassa. Raadin jäsen Reetta Parviainen kokosi lopullisen kirjoituksen, joka julkaistiin Karjalaisessa 20.2.2022. Tämä blogiteksti on koottu hyödyntäen asiakasraatilaisten pohdintoja ja lopullista mielipidekirjotusta.

Pohdinnoissaan raatilaiset nostivat esille tärkeänä työpaikkojen yhteiset pelisäännöt ja tiedon jakautumisen, joiden tulisi koskea tasapuolisesti koko työyhteisöä mukaan lukien niin harjoittelijat, opiskelijat kuin määräaikaiset työntekijätkin. Tiedon panttaaminen ja ryhmän ulkopuolelle jättäminen on kiusaamista, kuten Parviainen mielipidekirjoituksessa kirjoittaa.

Yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja työsopimuslait pyrkivät turvaamaan yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua työelämässä. Kaikkien työyhteisön jäsenten tasavertainen kohtelu rakentaa mahdollisuuden kehittyä niin työntekijöinä kuin työpaikkana. Puhaltamalla yhteen hiileen ja työskentelemällä kohti yhteisiä tavoitteita työyhteisön jäsenet motivoituvat viemään työpaikkaa kohti menestystä. Työpaikan ilmapiirillä on merkitystä, sillä avoin ja kannustava ilmapiiri rohkaisee myös uudempia työyhteisön jäseniä tuomaan mielipiteensä esille ja osallistumaan yhteiseen päätöksen tekoon. Asiakasraatilaiset korostivat myös perehdytyksen merkitystä työelämässä. Perehdytys on koko työyhteisön asia ja hyvän perehdytyksen saaminen kuuluu kaikille.

Parviainen kirjoittaa ”Käyttäjien mielipiteillä on väliä. Palvelulla on väliä.” Mutta niin on työntekijöiden hyvinvoinnillakin väliä, kuten asiakasraadissa todettiin. Työntekijöiden hyvinvointi nimittäin heijastuu suoraan palvelun laatuun ja sitä kautta käyttäjien mielipiteisiin. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä on kaikille kuuluva oikeus, mutta niiden toteuttaminen on myös kaikille kuuluva velvollisuus. Tehdään omalta osaltamme työelämästä entistä parempi – meille kaikille!

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen käynnistämät työllisyyden asiakasraadit toimivat tällä hetkellä Joensuussa ja Pielisen Karjalassa. Uusia osallistujia otetaan mielellään mukaan joukkoon. Seuraavat kokoontumiset ovat Nurmeksessa 14.3. ja Joensuussa 21.3. Yhteystiedot asiakasraadin sivuilla.

Suvi Tahvanainen
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Suvi työskentelee järjestösuunnittelijana Siun soten Työkykyohjelmassa