Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanke käynnistyy maaliskuussa

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntänyt Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykselle rahoituksen KANTO – Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähankkeen toteuttamiseen vuosille 2022-2023. KANTO-hankkeella rohkaistaan ja tuetaan Pohjois-Karjalan maakunnan yhdistyksiä edistämään kehittämisideoitaan ja toimimaan rakennerahasto-ohjelmassa.

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjan 4: yhdenvertaiseen osallisuuteen toimintaa. Kansalaistoimijoiden hankkeissa tuetaan monipuolisin keinoin heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille, torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä, vahvistetaan työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Koordinaatio- ja viestintähankkeella vahvistetaan yhdistysten hanke- ja osallisuusosaamista, keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa hankkeiden toteuttamisessa. Yhdistyksiä tuetaan hankkeiden hakemisessa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja raportoinnissa koko hankeprosessin ajan.

Koordinaatio- ja viestintähanke käynnistyy 15.3.2022 ja ensimmäinen kansalaistoimijoille suunnattu rahoitushaku pyritään järjestämään toukokuussa, seuraava syyskuussa 2022. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Teija Sivonen, järjestökehittäjänä Hanna Kääriäinen ja viestintäassistenttina Arttu Louhelainen.

Koordinaatio- ja viestintähanke rahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjasta 5 (ESR).  Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Ely -keskuksen kanssa.

Lisätietoja: Teija Sivonen, teija.sivonen(at)pksotu.fi, p. 050 501 2724