Kysy nuorelta yksinäisyydestä

Kouluterveyskyselyn mukaan pohjoiskarjalaisten nuorten yksinäisyyden kokemus lisääntyy merkittävästi alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Tämä käy ilmi, kun tarkastellaan 4-5. luokkalaisten ja 8-9. luokkalaisten vastauksia.  Yksinäisyys voi olla tunnetta ja kokemusta ulkopuolelle jäämisestä, erilaisuudesta, osattomuudesta. Kiusaamisella ja ahdistuneisuudella on yhteyksiä yksinäisyyden kokemukseen.  Yksinäisyys voi olla sosiaalista tai emotionaalista. Nuori voi olla yksinäinen suhteessa vertaisiin, vapaa-ajan yhteisöihin tai aikuisiin, kenelle puhua omista asioista, huolista ja iloista.

Yksinäisyyden kokemus on henkilökohtainen tunne, mutta myös yhteisön kokemus ja asia. Lasten ja nuorten yksinäisyys on moniulotteinen ilmiö, jota on vaikea jäsentää ja jonka sanoittamiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan nuorten omaa ääntä. Kampanjan tarkoituksena on ottaa yksinäisyys puheeksi nuorten kanssa Pohjois-Karjalan maakunnan alueella . Tavoitteena on lisätä ymmärrystä lasten ja nuorten yksinäisyydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, vähentää stigmaa, tuottaa vertaistietoa ja helpottaa nuorten yksinäisyyden kokemusta jo sillä, että asiasta puhutaan.

Tavoitteena on tuottaa kokemustiedosta materiaalia jatkokeskustelujen ja eri toimijoiden – kuntien, seurakuntien, Siun soten, yhdistysten – palvelujen ja toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa teemaan liittyvää osaamista ja tuoda ilmiötä näkyväksi ja tietenkin vähentää yksinäisyyttä.

Keskustelumateriaali ja kysely

Olemme työstäneet yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa materiaalin, jonka avulla eri toimijat voivat keskustella erityisesti yläkouluikäisten tai toisella asteella opiskelevien nuorten kanssa yksinäisyydestä. Keskustelun päätteeksi nuorten toivotaan vastaavaan kyselyyn, jolla haetaan ratkaisuja lasten ja nuorten yksinäisyyden vähentämiseksi.

Haastamme mukaan järjestöjä, seurakuntia, nuorisopalveluja, kouluja ja oppilaitoksia, kaikkia nuorten kanssa toimivia ottamaan aiheen käsittelyyn tämän vuoden aikana! Materiaali on siis vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä omien nuortenne kanssa.

Nuorten ajatuksia yksinäisyydestä – keskustelumateriaali

Yksinäisyyskeskustelun tukimateriaali ohjaajalle

Kysely nuorille yksinäisyydestä

Lisätietoja: Heli Aalto, kehittämisjohtaja, Siun sote, heli.aalto(a)siunsote.fi, p. 050 454 6853 tai  Anne Pyykkönen, kehittämispäällikkö,  Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, anne.pyykkonen(a)pksotu.fi, p. 045 117 9340