Janen toimintaa tuetaan vuonna 2021 Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston avustuksella

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myönsi tulevaisuusrahastosta rahoituksen hankkeelle  Jane maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja se toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Hankkeessa tuetaan ja kehitetään Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn toimintaa toimimalla neuvottelukunnan sihteerinä ja toteuttamalla JANEn toimintasuunnitelman mukaista toimintaa yhdessä JANElaisten kanssa. Tulevan vuoden aikana laaditaan Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma vuosille 2021-2025 yhdessä maakunnan yhdistysten kanssa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisyhdistysten ja kuntien kanssa paikallis-JANEjen toiminnan kehittämiseksi ja järjestö-kuntayhteistyön asiakirjojen laatimiseksi sekä järjestöjen osallisuuden vahvistamiseksi kuntien hyvinvointikertomusprosesseissa.

Lisäksi kannustetaan järjestöjä osallistumaan maakunnan 300-vuotisjuhlavuoden ja maakuntaviikon tapahtumien toteuttamiseen ja viestintään. Hankkeen aikana selvitetään JANEn toiminnan tulevien vuosien resurssoinnin mahdollisuuksia.

Tulostettava tiivistelmä hankkeesta.

Lisätietoja hankkeesta: järjestökehittäjä Hanna Kääriäinen, hanna.kaariainen(a)pksotu.fi, p. 0447152060

Hankkeen tavoitteet ja toiminta

 1. Järjestöasiain neuvottelukunta Janen toiminta vahvistuu
  • Tuetaan ja kehitetään JANEn toimintaa toimimalla neuvottelukunnan sihteerinä ja toteuttamalla JANEn toimintasuunnitelman mukaista toimintaa yhdessä JANElaisten kanssa: kokoukset, tapahtumat ja koulutukset, viestintä, vaikuttaminen.
  • Selvitetään JANEn toiminnan tulevien vuosien resurssoinnin mahdollisuuksia ja haetaan rahoitusta.

 2. Syntyy Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma vuosille 2021-2025
  • Kootaan evästyksiä ja taustatietoa yhdistysohjelmaan toteuttamalla järjestökysely 2021 yhdessä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yleistoiminnan kanssa.
  • Perustetaan JANEn alatyöryhmä yhdistysohjelman valmistelun tueksi
  • Toteutetaan kuntakierros 2021 yhdistyksille lähitapaamisina tai etätapahtumina yhdessä JANElaisten ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yleistoiminnan kanssa: esitellään järjestökyselyn tulokset ja toteutetaan työskentelyä yhdistysohjelman evästykseksi.
  • Kootaan ja julkaistaan yhdistysohjelma

 3. Kuntien ja yhdistysten yhteistyö tiivistyy ja paikallis-Jane -toiminta vahvistuu
  • Tehdään yhteistyötä paikallisyhdistysten sekä kuntien hyte- ja järjestöyhteyshenkilöiden  kanssa paikallis-JANEjen toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi sekä uusien paikallis-JANEjen perustamiseksi ja järjestö-kuntayhteistyön asiakirjojen laatimiseksi
  • Tehdään yhteistyötä kuntien, Siun soten, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja paikallisyhdistysten kanssa järjestöjen osallisuuden vahvistamiseksi hyvinvointikertomusprosesseissa: hyte-koordinaattoreiden ja järjestöyhteyshenkilöiden työkokoukset, kuntatapaamiset, tuki kunnille järjestötapaamisten tai muun järjestöosallistamisen toteuttamiseksi. Tehdään yhteistyötä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yleistoiminnan kanssa.

 4. Tuetaan järjestöjen osallistumista maakunnan juhlavuoden suunnitteluun, toteuttamiseen ja viestintään
  • Haetaan evästystä ja ideoita järjestöiltä maakuntaviikon ja juhlavuoden järjestelyihin käsittelemällä aihetta Janen kokouksissa.
  • Viestitään aktiivisesti juhlavuodesta ja maakuntaviikosta maakunnan järjestöjen tavoittamiseksi ja kannustamiseksi osallistumaan juhlavuoden toteuttamiseen ja näkyväksi tekemiseen (Janen edustajien kautta, Jelli-järjestötietopalvelu ja Jelli-uutiskirje, verkkosivut, sosiaalinen media, sähköpostilistat, tapahtumat).
  • Pohjois-Karjalan järjestöpäivä ja muut isot järjestöfoorumit liitetään osaksi juhlavuoden tapahtumasarjaa.
  • Janen viestinnässä hyödynnetään juhlavuoden viestinnällistä ilmettä soveltuvin osin.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, tulevaisuusrahasto. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.

Yhteyshenkilö: järjestökehittäjä Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, hanna.kaariainen(a)pksotu.fi, p. 044 715 2060