ARMI -hankkeelle rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt avustusta 18 hankkeelle, jotka toteuttavat keväällä 2019 hyväksytyn kansallisen mielenterveysstrategian tavoitteita. Vuoden 2021 alusta käynnistyvät kolme hankekokonaisuutta vahvistavat mielenterveysosaamista kunnissa, ehkäisevät itsemurhia ja kehittävät työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluita.

Ministeriön tiedote

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys on kevään ja kesän aikana valmistellut järjestöjen, Siun soten ja kuntien kanssa ARMI – Arjen yhteisöllisyys mielen hyvinvoinnin tukena -hanketta, jolle ministeriö myönsi rahoituksen.

ARMI-hanke toteuttaa Mielenterveys pääomana -avustuslinjauksen toimenpidekokonaisuutta 1:
”Lisätään yhteisöllistä hyvinvointia asuinalueilla ja kunnan arkiympäristöissä kehittämällä kunnan hallinnonalojen ja eri yhdyspintojen välisiä toimintatapoja ja erilaisia palvelupolkuja, jotka tähtäävät yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisen toiminnan mahdollistamiseen.”

Hankkeen tavoitteita ovat:

 1. Toimivat yhdyspinnat
  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutuu kunnan, Siun soten ja järjestöjen yhteistyössä asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi.

 2. Matala kynnys, sujuva palveluohjaus
  Kaikilla maakunnan terveysasemilla/sote-asemilla on valmiudet ohjata kävijöitä järjestöjen toimintaan ja tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

 3. Yhteisöllinen hyvinvointi, resilienssi, järjestölähtöinen neuvonta ja ohjaus
  Järjestöillä, erityisesti paikallisyhdistyksillä ja niiden vapaaehtoisilla on valmiuksia toimia arjessa yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi myös poikkeustilanteissa.

 4. Etsivä ja jalkautuva työote
  Etsivä ja jalkautuva työote tunnistetaan ja sitä toteutetaan osana sote-keskus- toimintaa haastavassa elämäntilanteessa olevien tukemiseksi.

Hanke toteutetaan vuosina 2021-2022. Lisätietoja hankkeesta:

Leena Virratvuori, leena.virratvuori(a)pksotu.fi, p. 050 471 7962