Tutustu juhlaseminaarin tähtiin ja esityksiin!

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen 80 vuotta Ihmisen asialla -juhlaseminaari järjestettiin Kerubin salissa keskiviikkona 3.10.2018 klo 12-16. Juhlapäivän päätti Kerubin kellarissa klo 18-22 iltajuhla, jossa jaettiin Rohkean Raivaajan -palkinto ja kuultiin musiikkia Shared Music sekä Haamurakastaja -orkestereilta.

Juhlaseminaarimme striimattiin suorana lähetyksenä Youtube-kanavallemme:
https://www.youtube.com/results?search_query=pohjois-karjalan+sosiaaliturvayhdistys

Juhlaseminaarin esitykset:

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen: Kuuleeko Kela?

THL:n tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola. Osallisuus kuuluu kaikille.

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen

Juhlaseminaarin ensimmäisen puheenvuoron pitää vuoden 2017 alusta Kelan pääjohtajana aloittanut Elli Aaltonen. Aaltosen tavoitteena on ollut tuoda Kelaan ihmisläheistä johtamistapaa, ja hän on työskennellyt aikaisemmin urallaan muun muassa EU-asiantuntijana, sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilönä ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana. Aaltonen toimii lisäksi Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön dosenttina, ja hän on väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Joensuussa. Aaltonen käsittelee juhlaseminaarin puheenvuorossaan sosiaaliturvan sekä Kelan palvelukanavien uudistamisten välistä yhteyttä. Aaltosen mukaan tulevaisuuden sosiaaliturva muodostuu entistä suuremmissa määrin etuuksien ja palvelujen kokonaisuudesta, jossa Kela yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimahallinnon ja järjestöjen kanssa muodostaa maakunnallisen moniammatillisen yhteistoimijan sosiaaliturvan tuottamisessa. Aaltonen on myös kuulunut Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallitukseen seitsemän vuoden ajan 1980- ja 1990-luvuilla.

 

Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen

Pentti Lemmetyinen toimii Setlementtiliiton toimitusjohtajana. Vuodesta 2016 hän on toiminut myös kansainvälisen Setlementtiliiton (IFS) johtajana. Lemmetyisen johtama Suomen Setlementtiliitto juhlii tänä vuonna sadatta toimintavuottaan. Pentti Lemmetyinen pitää juhlaseminaarissa oman puheenvuoronsa kansalaisyhteiskunnan nykyisestä tilanteesta. Lemmetyisellä on kokemusta monenlaisista osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyvistä hankkeista. Esimerkiksi hän on toiminut puheenjohtajana Naapuriapu-työryhmässä, jonka tavoitteena oli tukea ja kannustaa ihmisiä auttamaan naapureitaan. Lisäksi Setlementtiliitto on viime vuosina ollut mukana rakentamassa erilaisia yhteisöllisiä asumisratkaisuja ja vastaanottokeskuksia.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkönä toimiva Anna-Maria Isola on tutkinut laaja-alaisesti suomalaista yhteiskuntaa. Hänen tutkimustyönsä avainalueisiin kuuluvat osallisuus, hyvinvointi sekä eriarvoisuus. Isolan yhtenä keskeisenä tutkimusalueena on ollut lisäksi köyhyys. Anna-Maria Isola pitää Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen juhlaseminaarissa puheenvuoron osallisuudesta. Isolan mukaan osallisuutta parantamalla voidaan lisätä hyvinvointia ja terveyttä, sillä ihmisen tunne omien resurssien hallinnasta sekä oppimisen ja osallistumisen tarpeiden tyydyttämisestä luo ihmiselle uskoa siitä, että hän voi vaikuttaa itselleen ja lähiympäristölleen tärkeisiin asioihin. Isola kokee erityisesti kaikkein heikommassa asemassa olevien vaikuttamismahdollisuuksien parantamisen tärkeäksi. Osallisuustyön kautta tulisi mahdollistaa erilaisten ihmisryhmien kohtaaminen. Isola työskentelee tällä hetkellä muun muassa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen Sokra-hankkeessa. Isola on väitellyt valtiotieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2013.

 

Joensuun Kaupungin henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen

Joensuun kaupungilla henkilöstöjohtajana työskentelevä Sari Lempiäinen osallistuu Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen juhlaseminaarissa Askelmia työhön –paneelikeskusteluun. Hän on ollut mukana Joensuun kaupungilla ideoimassa uudenlaisia keinoja vähentämään työkyvyttömyyttä ja parantamaan työhyvinvointia. Tunnuksena työstään henkilöstön parissa Joensuun kaupunki palkittiin Sosiaali- ja terveysministeriön, Sitran ja Työsuojelurahaston Työelämäpalkinnolla vuonna 2017. Lempiäinen jakaa Joensuun kaupungin henkilöstöhallinnon toimintastrategian ”leipään ja sirkushuveihin”. Tällä hän kuvaa Joensuun kaupungin ajatusmallia vastuullisesta työnantajasta, joka erilaisilla kannustin- ja virkistämiskeinoilla luo vahvaa yhteishenkeä työyhteisöön. Lempiäinen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

 

Vates-säätiön johtaja Jaana Pakarinen

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen juhlaseminaarin panelisti Vates-säätiön johtaja Jaana Pakarinen on pitkän linjan vaikuttamisen ja edunvalvontatyön asiantuntija sekä maakunta- että kuntakentällä. Pakarista voi kuvailla myös järjestöjen yhteistyön edistäjänä. Vates-säätiön tärkeä edunvalvontatehtävä valtakunnallisesti on osatyökykyisten työllistymisen edistäminen, jolloin säätiön taustayhteisöjen alueellisen asiantuntemuksen esille tuominen korostuu.

 

Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Sirpa Eklund

Juhlaseminaarin panelisti Sirpa Eklund on toiminut Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston johtajana vuoden 2018 alusta. Hänen toimenkuvaansa on kuulunut viimeisen vuoden aikana valmistelutöitä yritys- ja työllisyyspalveluiden muuttuessa kasvupalveluiksi. Lisäksi hänellä on valmisteilla Tampereen yliopistossa väitöskirja, joka käsittelee työttömyyttä. Eklund toimi aikaisemmin yhdeksän vuotta sosiaalisen yrityksen PosiVire Oy:n toimitusjohtajana.

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen johtaja Kristiina Hannula

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) johtaja Kristiina Hannula on työskennellyt aikaisemmin Terveys – Hälsan ry:n toiminnanjohtaja sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n johtajana. Hannula tunnetaan aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana, ja häntä voi kuvailla ylirajaisen yhteistyön ja vuoropuhelun sekä kansalaisjärjestötoiminnan kannattajana. Kristiina Hannula pohtii Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen juhlaseminaarissa järjestöjen roolia maakuntauudistuksessa erityisesti STEA:n näkökulmasta.

 

 

Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pekka Kuosmanen

Pekka Kuosmanen työskentelee Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksen muutosjohtajana. Aikaisemmin Kuosmanen on työskennellyt muun muassa Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajana. Lisäksi Kuosmanen oli keskeinen henkilö Siun soten valmistelu- ja kehitystyössä. Kuosmanen pohtii juhlaseminaarissa järjestöjen roolia ja merkitystä Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksessa.

 

 

Itä-Suomen yliopiston professori Eeva Jokinen

Eeva Jokinen toimii professorina ja  yhteiskuntatieteiden laitoksen johtajana Itä-Suomen yliopistossa. Hän on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallituksen jäsen. Eeva Jokisen asiantuntija-alueisiin kuuluvat työn tutkimus, arkielämän hallinnan tutkimus, feministinen teoria sekä hoivan käytäntöjen tutkiminen. Eeva Jokinen on aktiivinen kirjoittaja ja yhteiskunnallinen keskustelija. Eeva Jokisen puheenvuoro ”Eevan ennustukset!” päättää juhlaseminaarin.

 

 

Total Ukulele Show

Total Ukulele Show esittää Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen juhlaseminaarissa kappaleensa ”Kuulethan sie minnuu!”. Esityksen taustalla on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työntekijöiden kiinnostus ukulele soittamiseen, ja yhteiset soittoharjoitukset ovat jatkuneet jo vuoden ajan. Soittoharjoitusten tuloksena syntyi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykselle oma musiikkikappaleensa, jonka voi kuulla yhdistyksen uudella esittelyvideolla juhlaseminaarissa. Yhdistyksen musiikkikokoonpanolla on lisäksi takanaan jo muutamia esiintymiskertoja.

 

Velmujen kuoro

Velmu
Kuva: Ninka Reittu-Kuurila

Velmujen kuoro esiintyy Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen juhlaseminaarissa osallisuusosiossa. Kuoro syntyi Ikaros-hankkeen tapaamiskertojen tuloksena. Ikämiesten, eli Velmujen, joukosta löytyi taituruutta oman musiikkikappaleen sanoittamiseen, säveltämiseen ja myös kappaleen esittämiseen.Velmut-nimi on samoin ikämiesten itselleen antama, ja nimen ideana toimi apuna edellä näkyvä Ikaros-hankkeen hahmo.

 

Musiikkiyhtye Haamurakastaja

Haamurakastajan musiikkia kuullaan juhlapäivän päättävässä iltajuhlassa. Viisihenkinen joensuulaisyhtye syntyi vuonna 2017 Martti Orren sekä Mikko Asikaisen liittyessä aikaisempaan Janne Suhosen, Lade Laakkosen ja Anssi Roseniuksen yhtyeeseen Trio Pohjalta. Trio Pohjalta linjasta poiketen Haamurakastaja-yhtye soittaa omia kappaleitaan. Yhtye kuvaa omin sanoin musiikkinsa olevan ”rokkiukkojen soittamaa iskelmää”.

 

Musiikkiyhtye Shared Music

Shared Music esiintyy Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen 80-vuotispäivän iltajuhlassa. Musiikkiryhmä muodostui Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian Opinsauna-hankkeen yhteydessä. Musiikkipilotti yhdisti erilaisista taustoista tulevia musiikinharrastajia yhdeksi yhtyeeksi, ja ryhmän toiminta jatkui kevään 2018 ajan. Shared Music keikkaili kuluneen kesän aikana myös muutamissa kesätapahtumissa Pohjois-Karjalassa. Shared Musiciin voit tutustua tästä linkistä: https://drive.google.com/file/d/1U3TMHrXToZ_UV8BLtgaPMx6wz8qi2f74/view?ts=5ab5f2c3

 

Lisätietoja juhlaseminaarista ja iltajuhlasta Anne Pyykköseltä sähköpostilla anne.pyykkönen@pksotu.fi tai soittamalla puh. 045 117 9340.