Rohkean Raivaajan palkinto Kaija Majoiselle ja Metkatalon väelle

Yhdistys on perustanut vuonna 1998 Rohkean Raivaajan palkinnon, joka on tähän mennessä myönnetty neljä kertaa. Tänä vuonna palkinto myönnettiin  yhdelle henkilölle ja yhdelle toimijalle: dosentti Kaija Majoiselle ja Lieksan Somaliperheyhdistys/Metkatalon toimintamallille.

Palkinto on Pesälän Pajan tekemä pienoispatsas ja se luovutettiin yhdistyksen 80-vuotisjuhlassa, 3.10 Joensuun Kerubissa.

Palkinnon perustelut:

Yhdistys kiittää Kaija Majoista, joka on pitkän työuransa aikana, viimeiset vuodet asiantuntijatehtävissä Kuntaliitossa, edistänyt merkittävällä tavalla eri tahojen yhteistyötä ja järjestöjen ja kuntien välistä vuoropuhelua. Kaija Majoinen on avannut Kuntaliitossa väyliä osallisuustyölle ja on toiminut yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen, Siun soten ja Kuntaliiton kanssa toteutetun Kuulethan sie minnuu -oppaan mahdollistajana. Eläkkeelle jäätyään Kaija Majoinen on jatkanut aktiivisena seniorina ja asiantuntijana ja mm Pohjois-Karjalan järjestökenttä on saanut hyödyntää hänen osaamistaan. Pohjois-Karjalaan paluumuuttajana Kaija Majoinen on tärkeä solmuhenkilö maakuntien ja valtakunnallisen toiminnan välillä

Yhdistys kiittää Lieksan Somaliperheyhdistystä Metkatalon toimintamallista. Yhdistys on sitkeästi ja rohkeasti käynnistänyt uudentyyppistä, monia ihmisiä ja ihmisryhmiä yhteen saattavaa toimintaa Lieksassa. Metkatalo on monikulttuurinen kohtaamispaikka, jonka aktiivinen, myönteinen ja ulospäinsuuntautuva toiminta käy valtakunnalliseksi malliksi ja esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävästä toimintatavasta