Osallistumisen kynnyksen tulisi olla mahdollisimman matala

Pohjois-Karjalassa toteutettiin alkukesästä osallisuuskysely. Kyselyllä selvitettiin miten Pohjois-Karjalan asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa. Vastauksista käy ilmi, että osallisuuden kokemusta tukisivat parhaiten ihmisten aito kuuleminen, osallistumisen helppous ja se, että kuulemisella on merkitystä päätöksenteossa. Osallistumiseen toivottiin eri kanavia, pelkät sähköiset kanavat eivät riitä.  Myös järjestöt on hyvä ottaa mukaan osallisuustyöhön, sillä järjestöt tavoittavat toimintansa kautta paljon erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kyselyn toteutti Pohjois-Karjalan maakunta- ja soteuudistus yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. Pohjois-Karjalan maakunnan osallisuussuunnitelman laatimisessa.