Sosiaaliturvan rajamailla – jokainen ei olekaan jokainen

Maahanmuuttajan pääsy sosiaaliturvan piiriin koostuu kolmesta eri päätöksestä: 1) oleskelulupa Maahanmuuttovirastolta, 2) kotikuntamerkintä Maistraatilta ja 3) päätös Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta Kelalta. Vasta kun maahanmuuttaja on saanut kaikki kolme, hänellä on normaali pääsy mm. terveydenhuoltoon.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksessä olemme kolme vuotta koordinoineet Joensuun Global Clinicin vapaaehtoistoimintaa paperittomien hyväksi. Varsinaisen lääketieteellisen työn tekevät lääkärit ja hoitajat omalla ammattitaidollaan.

Suurin osa noin 40 asiakkaasta on ollut sellaisia, joilla oleskelulupa on voimassa, mutta henkilöllä on pääsy vain kiireelliseen hoitoon, koska ei ole suomalaisen sosiaaliturvan piirissä: Opiskelija tulee raskaaksi, oma sairausvakuutus ei kata raskauden seurantaa – mitä tehdään? Opiskelijan lapsi on kehitysvammainen, hengenahdistukset hoidetaan, mutta kuntoutusta tai tukitoimia ei saa, koska välttämätöntä hoitoa ei saakaan jokainen, vaan vain kiireellistä hoitoa.

On myös tapauksia, joissa oleskelulupakaan ei ole ollut voimassa: Joensuussa työskentelevän kumppani on käymässä, turistiviisumi ja oma matkavakuutus on umpeutunut, ja tarvitsee yksinkertaiset antibiootit. Työssäkäyvän turvapaikanhakijan perheessä tarvitaan kehitysvammaisen lapsen tukea ja kuntoutusta, tulee kielteinen turvapaikkapäätös ja joudutaan palveluiden ulkopuolelle. Kontiolahdella asuvan pakolaisen puoliso tulee Suomeen ja jää odottamaan, hyväksytäänkö perheenyhdistämishakemus, ja pitäisi tarkistaa, mikä kumma siellä selässä oikein vaivaa.

Näissä tapauksissa terveydenhoidon tarve ei ole ollut kiireellistä, joten pääsyä terveydenhoitoon ei ole ollut. Välttämätöntä terveydenhoito on kyllä ollut mutta välttämättömyys ei ole kriteeri palvelun saamiselle.

Sosiaalipalveluista Joensuun kaupunki linjasi vuonna 2016, että paperittomille riittäköön asunnoksi yömaja ja ruoaksi kaksi ateriaa päivässä. Linjaus siirtyi maakunnalliseksi Siun Sotelle. Tänä vuonna se on aiheuttanut sen, että kontiolahtelainen on joutunut siirtymään Joensuuhun hengailemaan asunnottomien tukipisteen, kohtaamispaikkojen ja ruokalan välillä. Mikään pysyväisratkaisu tällainen elämä ei kellekään ole. Vuoden 2017 alku oli toimeentulotuessa kaoottinen Kelalle siirron takia. Lisäksi Kela on jättänyt myöntämättä perustoimeentulotukea oleskeluluvan puuttumisen perusteella. Toimeentulotukilaissa ei säädetä, että oleskelulupa olisi peruste arvioida henkilön tosiasiallista oleskelua kunnan alueella.

Perustuslain 19 §:n mukaan ”jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.” Mutta kun asiaa on tarkennettu lakitasolla, moni ihminen jääkin ilman turvaa. Jokainen ei olekaan jokainen.

Ville Elonheimo
Kirjoittaja toimii Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksellä monikulttuurisuustyön koordinaattorina ja on työskennellyt paperittomien palveluiden kehittämiseksi.

Kirjoitus on julkaistu Sanomalehti Karjalaisen kolumnina 7.4.2018.