ARMI

ARMI – Arjen yhteisöllisyys mielen hyvinvoinnin tukena.

 • Hallinnoja: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
 • Osatoteuttajat: Kotikartanoyhdistys ry ja Siun sote
 • Mukana Pohjois-Karjalan kunnat

Resurssit:

 • Kaksi hanketyöntekijää: projektipäällikkö ja yhteisökehittäjä (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry)
 • Työpanosta Siun sotelta
 • Kotikartanoyhdistys ry:n toteuttamat koulutukset sote-alan ammattilaisille
 • Ostopalvelut yhdistyksiltä (koulutukset): Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry, Pohjois-Karjalan mielenterveysseura kriisityön tukena ry
 • Toteutuksessa mukana tiiviisti myös Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset FinFami ry ja Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus
 • Kokonaisbudjetti 390 000 €

Hankekokonaisuuden keskeiset tavoitteet:

 1. Osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdyspintatyö
  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutuu kunnan, sote-keskuksen ja järjestöjen yhteistyössä asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.
 2. Matala kynnys, palveluohjaus
  Kaikilla maakunnan terveysasemilla/sote-keskuksilla on valmiudet ohjata kävijöitä järjestöjen toimintaan ja tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa.
 3. Yhteisöllinen hyvinvointi, resilienssi, järjestölähtöinen neuvonta ja ohjaus
  Järjestöillä, erityisesti paikallisyhdistyksillä ja niiden vapaaehtoisilla on valmiudet toimia yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämiseksi asuinalueilla.
 4. Etsivä ja jalkautuva työ
  Etsivä ja jalkautuva työote tunnistetaan ja sitä toteutetaan osana sote-keskusten toimintaa.

Yhteystiedot:

Leena Virratvuori

Leena Virratvuori, projektipäällikkö puh. 050 471 7962, etunimi.sukunimi@pksotu.fi

Katja Hämäläinen-Puhakka, yhteisökehittäjä puh. 044 033 0507, etunimi.sukunimi@pksotu.fi