ARMI-hanke

Armi | Kuntalaisille | Kuntien hyte-toimijoille | Sote-alan ammattilaisille | Yhdistyksille | Tapahtumat | Galleria

Lisää mielen hyvinvointia arkeen!

ARMI-hankkeen tavoitteena on saattaa ihmiset yhteen yhteisen hyvän vuoksi.

Tänä päivänä aivan liian moni suomalainen kokee yksinäisyyttä.
Tämä vaikuttaa sekä mielen että kehon hyvinvointiin. Monilla on myös vaikeuksia arjen jaksamisessa – varsinkin poikkeusaikoina ja elämän kriisitilanteissa. Tukea ja juttukavereita on tarjolla, mutta apu ei aina löydä tarvitsijaansa.

Jotta yhteisöllisyydestä ympärillämme tulisi uusi normaali ja kuntalaisten hyvinvointi sekä jaksaminen lisääntyisivät, pitää sosiaali- ja terveyspalveluiden, yhdistysten ja vapaaehtoisten vetää yhtä köyttä.

Tavoitteeseen pääsemme aidoilla kohtaamisilla kaduilla ja kaupoissa, vuoropuhelulla ja vertaistuella, matalan kynnyksen tapahtumilla mukavan tekemisen merkeissä ja helposti saavutettavilla palveluilla. Yhteisessä toimintatavassa yhdistyvät ammattilaisten osaaminen, kentällä toimivien työkokemus ja ihmisten keskinäinen auttamisen halu.

ARMI yhdistää toimijat toisiinsa ja kuulee hiljaisen tuen tarpeen.

ARMI – Arjen yhteisöllisyys mielen hyvinvoinnin tukena -hankkeen toiminta kattaa koko Siun soten toiminta-alueen, Pohjois-Karjalan maakunnan. Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja osatoteuttajina hankkeessa ovat Kotikartanoyhdistys ry ja Siun sote. Hanke on kaksivuotinen (2021 – 2022) ja sen tärkeimmät tavoitteet ovat lisätä ihmisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja mielen hyvinvointia vahvistamalla kuntien, Siun soten, järjestöjen ja vapaaehtoisten yhteistyötä.

Video: Ihmisen näköistä yhteistyötä.