Tapahtumat

Armi | Kuntalaisille | Kuntien hyte-toimijoille | Sote-alan ammattilaisille | Yhdistyksille | Tapahtumat | Galleria

Haluatko eväitä vapaaehtoisena toimimiseen?

Tervetuloa mukaan ARMI-hankkeen ja Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:n järjestämään koulutukseen. Koulutus järjestetään sekä lähikoulutuksena kohtaamispaikka Ellinkulmassa, että etänä Teamsilla.
Koulutus kestää yhteensä 9 tuntia:

• Lähikoulutus Ellinkulmassa la 12.2.2022, Klo 10-15
• Kaksi etäkoulutusta arki-iltoina (ajankohta sovitaan myöhemmin), 2t kerrallaan

Mahdollisuus osallistua etäkoulutukseen myös Ellinkulmassa, Väyryläntie 1, Juuka.

Pitkään jatkunut poikkeustilanne on lisännyt ihmisten yksinäisyyttä ja eristyneisyyden tunnetta.
Kutsumme vapaaehtoisia mukaan toimimaan rinnalla kulkijoina ja jakamaan mielen hyvinvointia arjessa.
Koulutukseen osallistuminen ja lähimmäisen tukeminen eivät vaadi aiempaa kokemusta tai koulutusta. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Koulutus antaa tietoa arjen tukihenkilönä toimimisesta ja
mielen hyvinvoinnin edistämisestä. Koulutuksen tavoitteena on tarjota keinoja, joilla jokainen
voi toimia vapaaehtoisena voimavarojensa mukaan.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 10.2.2022 mennessä leena.virratvuori@pksotu.fi,
puh. 050 471 7962.

Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja poikkeustilanneviestintä

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry/ARMI-hanke tarjoaa yhdistystoimijoille ja kuntien hyte-henkilöstölle koulutuksen:

Koulutuksen tarkoituksena on tarjota välineitä hankalien sosiaalisten tilanteiden ja ongelmien vuorovaikutukseen sekä poikkeustilanteiden viestintään.

Sisällöt:

 1. Ongelmapuheen ja ratkaisukeskeisen puheen erot.
 2. Vaikeiden tilanteiden ja haastavien ihmistyyppien kohtaaminen.
 3. Rakentava palaute.
 4. Poikkeustilanteiden viestintä organisaation sisällä ja ulkopuolella (onnettomuudet, kuolemantapaukset, toiminnan uudelleenjärjestelyt yms.)

Koulutus toteutetaan etänä, Teams-yhteydellä (linkki lähetetään sähköpostiin)
ma 8.11. klo 17-20 ja ma 15.11. klo 17-20 (yhteensä 6 tuntia)

Koulutuksen toteuttaa Pohjois-Karjalan mielenterveysseura kriisityön tukena ry.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa 31.10.2021 mennessä:
Leena Virratvuori, p.050 4717962, leena.virratvuori@pksotu.fi

Elämäntilannekriisien ja stressikuormituksen tunnistaminen ja hallinta

ARMI-hanke ja P-K:n mielenterveysseura kriisityön tukena ry tarjoavat
yhdistyksille ja kuntien hyte-toimijoille koulutusta.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille välineitä tunnistaa kriisejä, kuormitusta ja avuntarvetta,
lisätä henkilökohtaisia stressinhallinnan taitoja sekä lisätä ongelmissa olevien ihmisten kohtaamisen ja
avun piiriin ohjaamisen taitoja.

Sisällöt:

 1. Kriisissä olevien tunnistaminen, tukeminen ja hoitoonohjaus
 2. Erilaiset kriisit ja niistä selviytyminen
 3. Stressinhallinta ja resilienssitaitojen kehittäminen
 4. Ongelmien puheeksi ottaminen
 5. Auttamisjärjestelmän toimijat ja avun hakeminen

Koulutus toteutetaan etänä, Teams-yhteydellä la 30.10. klo 9-16.
Koulutuksen toteuttaa Pohjois-Karjalan mielenterveysseura kriisityön tukena ry/ Kimmo Räty.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 22.10. mennessä: leena.virratvuori@pksotu.fi, p. 050 4717962

Etävertaisryhmien ohjaajakoulutus

ARMI-hanke ja Pohjois-Karjalan mielenterveysseura kriisityön tukena ry tarjoavat yhdistystoimijoille hyödyllistä ja ajankohtaista koulutusta:

Koulutuksen tavoitteena on antaa järjestöjen toimijoilla ja ammattilaisille valmiuksia suunnitella, markkinoida ja toteuttaa etävertaisryhmiä verkossa videovälitteisesti.

Sisällöt:

 1. Etävertaisryhmien suunnittelu, osallistujien kerääminen ja sometiedotus
 2. Ryhmätoimintojen toteuttaminen TEAMS alustalla
 3. Etävertaisryhmän ohjaamisen erityispiirteet


Koulutus koostuu kahdesta koulutuskerrasta: 5.10. klo 12-16 ja 12.10. klo 12-16.
Koulutus toteutetaan etänä, Teams-yhteydellä, kouluttajana toimii Kimmo Räty.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 30.9. mennessä: leena.virratvuori@pksotu.fi, p. 050 4717962