Sote-alan ammattilaisille

Armi | Kuntalaisille | Kuntien hyte-toimijoille | Sote-alan ammattilaisille | Yhdistyksille | Tapahtumat | Galleria

ARMI auttaa sote-alan ammattilaisia verkostoitumaan ja yhdistämään voimansa kentällä toimivien kanssa sekä rakentamaan uusia toimintamalleja kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.
Armi tarjoaa ammattilaisille koulutuksia yhdistysten toiminnasta ja roolista ihmisten hyvinvoinnin ja arjen tukena.

Matalan kynnyksen mielenhuoltoa

Mielen hyvinvointia edistetään ennen kaikkea arjessa, aidoissa kohtaamisissa ja mukavan tekemisen merkeissä. ARMI auttaa sote-alan ammattilaisia tunnistamaan yhdistyskentän mahdollisuudet ihmisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemisessa kaikenikäisten kohdalla. Aktiivinen yhteistyö yhdistysten
kanssa sekä ihmisten ohjaaminen eri yhteisöjen toimintaan kantaa hedelmää, josta hyötyvät kaikki.
Ennen kaikkea hyötyvät tukiverkostoa ja mukavia arjen virikkeitä ympärilleen kaipaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat. Kun vuorovaikutus osaavien ammattilaisten ja kentälle jalkautuvien välillä
toimii, syntyy konkreettisia kohtaamisia ja uusia toimintamalleja, joilla saadaan oikeasti hyviä asioita aikaan.

Yhdistyskenttä sote-ammattilaisen ja asiakkaan tukena -verkkokurssi