Sydän puolillaan Pohjois-Karjalaa

Monipaikkaisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmisten elinympäristö koostuu useammasta merkityksellisestä paikasta ja liikkumisesta niiden välillä. Monipaikkaisuuden syitä ovat esimerkiksi työssäkäynti, opiskelu, vapaa-ajan asuminen, perhesuhteisiin liittyvät syyt tai omistaminen. Otettaessa huomioon monipaikkaiset ihmiset kunnan virallinen väkiluku ei kerro koko totuutta kunnassa todellisuudessa aikaansa viettävän väestön määrästä.  On tärkeää tunnistaa monipaikkaiset ihmiset muun muassa palveluiden, vapaa-ajan toiminnan, viestinnän sekä toimijuuden näkökulmasta.

Viimeisen puolen vuoden aikana olemme keränneet Pohjois-Karjalan kuntien järjestöilloissa asukkailta ja yhdistystoimijoilta tietoa ja kokemuksia monipaikkaisuudesta ja sen mahdollisuuksista. Kenttäkierroksen kokemuksen perusteella monipaikkaisella ihmisellä on usein vahva kiinnittyminen tai tunneside kyseiseen paikkakuntaan. Kotiseutu, yhteydet sukulaisiin tai paikallisiin tuttaviin, harrastukset, pohjoiskarjalainen luonto ja maisemat sekä kulttuuriperintö ovat syitä tulla paikkakunnalle. 

Yhdistystoiminnan näkökulmasta monipaikkaiset ihmiset ovat keskeisiä toimijoita niin yhdistyksen talkoissa, hallituksessa, toiminnan tukijoina, tapahtuman ideoijina kuin osallistujina. Järjestöiltojen keskustelujen perusteella toiminnan merkityksellisyys, yhteisöllisyys ja mahdollisuus harrastaa houkuttelevat mukaan toimintaan. Monipaikkaiset ihmiset mahdollistavat omalta osaltaan aktiivisen toiminnan paikkakunnalla.  Kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset esimerkiksi kylätaloilla, yhteisissä kokoontumispaikoissa ja tapahtumissa ovat tärkeitä hetkiä niin arjessa kuin juhlassa. Toimivat internet-yhteydet mahdollistavat osallistumisen toimintaan myös etäyhteyksin. Sihteerin tehtäviä hoidetaan esimerkiksi Lahdesta ja verkkolehteä päivitetään Espanjasta.  

Monipaikkaisuus voi tuoda monenlaisia mahdollisuuksia yhdistys- ja kansalaistoimintaan. On tärkeää tunnistaa paikkakunnan monipaikkaisuuden erityispiirteet ja omat vahvuudet sekä olla avoin. Tarvitaan monikanavaista ja vuorovaikutteista viestintää, jotta yhdistyksen toiminta ja paikkakunnan mahdollisuudet tavoittavat monipaikkaiset ihmiset asuinpaikasta riippumatta. Viestinnän kehittämisen ohella pidän tärkeänä monialaista tutkimus- ja kokemustietoa, jolloin konkreettisia toimenpiteitä voidaan kohdentaa oikein monipaikkaisuuden kehittämisessä. 

Mitä sellaisia asioita ja toimintaa yhdistystoimijoilla on, joka kiinnostaa monipaikkaisia ihmisiä? Millaisia ideoita ja osaamista monipaikkaisilla ihmisillä on? Millaista yhteistyötä voisimme tehdä eri toimijoiden kanssa monipaikkaisten ihmisten mukaan saamiseksi toimintaan ja kiinnittymiseksi vahvemmin paikkakunnalle? Sydämen sykkiessä Pohjois-Karjalalle millaista uudenlaista yhteisöllisyyttä voimme yhdessä luoda?

Monipaikkainen Pohjois-Karjala -hankkeessa selvitetään monipaikkaisuuden ilmiötä ja sen mahdollisuuksia yhteistyössä Itä-Suomen Yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Hanna Kääriäinen
Kirjoittaja toimii järjestökehittäjänä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:ssä.

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Karjalaisen kolumnina 10.3.2022.