Kuka kuuntelee leipäjonojen köyhää?

Miksi niin monet tarvitsevat edelleen ruoka-apua?

Tätä kysymme 21.9.2020 klo 15-17 valtakunnallisesti Kuka kuuntelee leipäjonojen köyhää? – tilaisuuksissa eri puolilla Suomea. Joensuussa tilaisuus järjestetään Rantakylässä ViaDia-keskuksessa (Venetie 10).

Moni on kohta kolmen vuosikymmenen ajan yrittänyt vastata kysymykseen, miksi leipäjonoista ei päästä eroon. Useimpien mukaan leipäjonoja ei pitäisi hyvinvointivaltiossa olla. Silti ruoka-apu on arkipäiväistynyt. Mennyt korona-kevät teki ruoka-avun aivan uudella tavalla ajankohtaiseksi – ja ilmeisen tarpeelliseksi. 

”Leipäjonoja ei saisi olla”- toteamuksen esittäjät ovat usein melko kaukana vaikeista sosiaalisista tilanteista. Vaikutelmaksi jääkin ikään kuin ongelma olisivat leipäjonot, eikä köyhyys. Kuka kuuntelee leipäjonojen köyhää? – tilaisuuksien avulla tuomme näkyväksi ja kuuluvaksi, miksi niin monet tarvitsevat ruoka-apua edelleen. Tilaisuuksissa pääosassa ruoka-apukeskustelussa ovat sitä hakevat ja apua päivittäin jakavat. Joensuun tilaisuuteen on kutsuttu alueen päättäjiä ja viranhaltijoita keskustelemaan aiheesta yhdessä ruoka-avun hakijoiden ja ruoka-aputyöntekijöiden kanssa.

Kuka kuuntelee leipäjonojen köyhää?  -tilaisuuksien taustalla on valtakunnallinen Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto, jonka tarkoituksena on synnyttää keskustelua köyhyydestä ja esittää konkreettisia ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi. Joensuun tilaisuuden järjestävät yhteistyössä ViaDia Joensuu ry, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Joensuun Siniristi ry, Pohjois-Karjalan työttömien yhdistysten toimintajärjestö ry ja Joensuun ev.lut seurakuntayhtymä. Tilaisuuden järjestelyissä on huomioitu korona -tilanne ja huolehditaan turvaväleistä ja hygieniasta. Tilaisuuteen mahtuu 50 osallistujaa.

Lisätietoja Joensuun tilaisuudesta: toiminnanjohtaja Kirsti Kurki, ViaDia Joensuu, p. 045 855 1677.

Kuka kuuntelee köyhää -verkosto: http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/