Kuljetuspalveluiden ja vammaispalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset on julkaistu

Kevään asiakaskyselyt toivat tyytyväistä palautetta ja tarjosivat kehittämiskohteita.

Siun sote keräsi maalis-huhtikuun aikana asiakaspalautetta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista sekä vammaispalvelujen sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta ja palveluohjauksesta. Asiakaskyselyt postitettiin asiakkaille suoraan kotiin ja niihin oli mahdollista vastata myös sähköisesti ja puhelimitse.

– Suunnittelimme jälleen keskustelutilaisuuksien järjestämistä asiakkaille heti tulosten valmistuttua. Keskustelutilaisuudet ovat meille tärkeä osa palvelujemme kehittämistä. Valitettavasti pandemian takia emme voineet pitää suunniteltuja tilaisuuksia, harmittelee erityisasiantuntija Kristiina Räsänen Siun Soten vammaispalveluista.

Tilaisuuksien järjestämistä myöhemmässä vaiheessa pohditaan syksyllä uudelleen. Linkit koonteihin kyselyiden tuloksista löytyvät alta.

Vammaispalvelujen asiakaspalautekysely

Vammaispalvelujen asiakaspalautekyselyllä kerättiin palautetta vammaispalvelun sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta ja palveluohjauksesta. Asiakaspalautekysely toteutettiin Siun soten ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yhteistyönä. Kysely lähetettiin jokaiselle noin 2100:lle vammaispalvelun asiakkaalle ja vastauksia saatiin 504. Vastausprosentti oli 24 %.

– Vastauksien perusteella asiakkaamme ovat pääosin tyytyväisiä. Palvelumme koetaan asiantuntevaksi ja saimme kiitosta ystävällisestä palvelusta, vaikka löytyykin tilanteita, joissa asiakkaan elämäntilanteeseen perehtyminen ja kohtaaminen olisi voinut toteutua paremmin, kertoo Räsänen.

Koonti tuloksista:
Vammaispalvelun sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja palveluohjauksen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2020 (pdf)

Kuljetuspalvelujen asiakaspalautekysely

Asiakaspalautekysely toteutettiin Siun sote, Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yhteistyönä. Kysely lähetettiin jokaiselle noin 2400:lle Siun soten ja Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskuksen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaalle. Vastauksia saatiin 650 ja vastausprosentiksi muodostui 27,1 %.

Kuljetuspalveluiden asiakastyytyväisyyttä selvitettiin edellisen kerran vuonna 2018 vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden osalta. Kysely oli tänä vuonna laajempi kattaen myös sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset.

Viime vuoden aikana kuljetuspalvelut kilpailutettiin ja hankinnassa siirryttiin uudenlaiseen järjestelmään, jonka suunnittelussa pyrittiin huomioimaan asiakkaiden näkökulma aiempaa paremmin.

– Toimintaa on kehitetty ja palautteen perusteella suunta on selkeästi oikea. Saamamme palaute kuljetuspalveluista on kokonaisuudessaan parantunut, samoin asiakastyytyväisyys niin kuljetuspalveluihin kuin MYK:n toimintaan, tiivistää Räsänen kyselyn tuloksia.

Koonti tuloksista:
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2020 (pdf)

Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskus hoitaa tällä hetkellä kyytien tilaus- ja välityspalvelun 12 Siun soten kunnan alueella. Uusina kuntina keskitettyyn kyytien välitykseen siirtyi Heinävesi lokakuussa 2019 ja Tohmajärvi vuoden 2020 alusta.