Kansalaisjärjestöstrategia valmisteilla

Miten kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä pitäisi turvata tässä ajassa?

Oikeusministeriön johdolla valmistellaan kansalaisjärjestöstrategiaa. Tavoitteena on, että strategia on valmis ennen kesää, joten nyt on aika osallistua yhteiseen keskusteluun.

Strategian puitteissa kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.Tervetuloa mukaan antamaan palautetta tavoite- ja toimenpideluonnoksista strategian valmistelijoiden alustuksen perusteella.

Keskustilaisuus verkossa torstaina 21.3.2024 klo 13.00–14.00. Teams-kokoukseen pääset mukaan tästä.

Tilaisuus on erityisesti suunnattu maakunnallisille, alueellisille ja paikallisille toimijoille.

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta
www.verkostojarjestot.fi