Monipaikkaisuus on vahvistuva ilmiö Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys toteutti osana Monipaikkainen Pohjois-Karjala -hanketta järjestöiltoja yhdessä hankekumppaneiden kanssa.

Itä-Suomen yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen hankkeessa tuottaman selvityksen mukaan monipaikkaisuus on vahvistuva ilmiö Pohjois-Karjalassa. Tämä on tärkeä tunnistaa ja huomioida maakunnan, kuntien, hyvinvointialueen ja paikallisten yhdistysten strategioissa ja toimintasuunnitelmissa.

Selvityksen mukaan erityisesti vapaa-ajan asumiseen ja matkailuun liittyvä monipaikkaisuus lisää merkittävästi maakunnassa aikaansa viettävien määrää. Sen sijaan  työhön liittyvän monipaikkaisuuden merkitys alueen väestön kausivaihteluun on vähäisempi. Kasvava ilmiö on alueella asuvan ikääntyvän väsestön hoivaan liittyvä monipaikkaisuus, kun kauempana asuvat omaiset vierailevat hoitamassa ja auttamassa läheisiään.

Ulkomaakuntalaiset vapaa-ajan asukkaat ovat kiinnostuneita seuraamaan mökkikuntansa asioita ja osallistumaan eri tavoin kylän ja kunnan toimintaan. Joka kymmenes kuuluu jo nyt johonkin alueen yhdistykseen ja lähes saman verran on heitä, jotka olisivat kiinnostuneita mökkikuntansa yhdistystoiminnasta. Lähes joka neljäs vastaaja myös kertoo, että vapaa-ajan asunnolla vietettyyn aikaan liittyy nyt tai tulevaisuudessa alueella asuvan lähiomaisen hoivaa tai avunantoa. Lisää selvityksen keskeisistä tuloksista voit lukea Itä-Suomen yliopiston tiedotteeseesta.

Monipaikkainen Pohjois-Karjala -hankkeen raporttiin ”Monipaikkainen Pohjois-Karjala: monipaikkaisen työn, kansalaistoiminnan ja hoivan muodot ja kehittämistarpeet” voit tutustua täältä.

Syke on kehittänyt verkkotyökalun, johon on koottu kunta- ja aluekohtaisesti tietoa erilaisista monipaikkaisuuden muodoista. Työkalu löytyy: Monipaikkainen Suomi – alueellista tietoa monipaikkaisuuden eri muodoista (SYKE 2022)