Monien mahdollisuuksien yhdistyskenttä – yhdistykset osatyökykyisten työllistäjinä

Pohjois-Karjalassa monet yhdistykset tekevät arvokasta työtä työllistäen osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys yhteistyössä Siun soten työkykyohjelman kanssa haastatteli yhdistystoimijoita keväällä 2022. Kirsti Kurki ViaDia Joensuulta, Sari Karttunen Soropilta, Kaisa Karhu-Härkönen Lieksan Somaliperheyhdistykseltä, Piritta Karjalainen Näreeltä sekä Anni Pesonen Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuelta kertoivat ajatuksistaan liittyen yhdistysten vahvuuksiin osatyökykyisten työllistäjinä. 

Opintojen mahdollisuudet osana työjaksoja

Haastatelluissa yhdistyksissä osatyökykyisiä on työllistynyt niin kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluihin kuin palkkatuellakin. Kaikissa viidessä yhdistyksessä palkkatukijaksoihin on mahdollisuus yhdistää oppisopimuskoulutusta (kokonainen tutkinto tai osat). Pohjois-Karjalassa on ahkerasti myös opinnollistettu työtehtäviä yhdistyskentällä. Työpaikan tehtäviä on siis verrattu ammatillisen tutkinnon perusteisiin ja niitä tekemällä voi saada osaamistodistuksen työn- tai kouluun haun tueksi.  

Räätälöinnillä työ ja tekijä kohtaavat

Yhdistysten monipuolisen työtehtävätarjonnan vuoksi työkykyyn sopivan tehtävän löytyminen räätälöimällä on mahdollista. Motivaatio tekemiseen lähtee siitä, että ihminen saa käyttää omia kiinnostuksen kohteitaan ja hyödyntää osaamistaan työssä, jonka kokee mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Pienempikin ammattitaito riittää ja avustavia tehtäviä on tarjolla. Yhdistysten työllistämisellä ei ole yleensä määrällisiä eikä kaupallisia tavoitteita.

Ihminen on keskiössä

Työllistäminen lähtee ihmisen tarpeiden ja toiveiden kuuntelusta. Toki yhdistysten toiminta laittaa työjaksoille tietyt raamit, mutta joustavuuden kautta löytyy monenlaisille tekijöille sopivia tehtäviä. Tärkeää on, että kaikkien työllistettyjen kanssa löydetään jokin tavoite, jota kohti edetään pienin askelin. Yhdistyksissä eteenpäinmenoa tuetaan ja mietitään mahdollisuuksia esimerkiksi siirtyä kuntouttavasta työkokeiluun tai palkkatuelle yhdistyksen sisällä tai muihin paikkoihin.

Kokemusta ja osaamista osatyökykyisten työllistämisestä

Pitkä kokemus työllistämisestä näkyy toiminnan laadussa ja kohderyhmän tarpeiden huomioimisessa. Yhdistyskentällä ei toimita viranomaisroolissa, jolloin ihmisten kohtaaminen ja äänen kuuleminen on helpompaa. Yhdistystoimijat voivat reagoida ketterämmin muutoksiin ja vastata siksi kohderyhmän tarpeisiin paremmin kuin isommat organisaatiot. Laajojen yhteistyöverkostojen avulla yhdistyksen saavat ja tarjoavat tukea kohderyhmällensä.

Yhdistyskentällä näkyy vertaistuen ja kokemusosaamisen voima

Vertaistuki auttaa näkemään toivoa ja mahdollisuuksia omassa tilanteessa. Vertaisena ja yhdessä opitaan myös yhdistyksessä tarjolla olevia työtehtäviä. Kokemusasiantuntijuuttakin hyödynnetään yhdistyskentällä. Yhdistyksen työntekijät ovat voineet hyödyntää työllistettyjen ihmisten taustan kautta kertynyttä kokemustietoa työn tukena ja työllistetyt ovat jakaneet kokemuksiaan myös opiskelijoille.  Yhdessä yhdistyksessä kokemusosaajia on palkattu myös asiantuntijatehtäviin.

Yhdistystyöllistämisen yhteiskunnallinen merkitys

Yhdistyksiin työllistyy paljon ihmisiä ja erilaiset työjaksot tukevat ihmisten pääsyä ja palaamista työ- ja koulutusmaailmaan. Työjaksot toimivat yleensä välivaiheena ja ponnahduslautana eteenpäin. Työjaksoilla on myös sosiaalista merkitystä ihmisille. Työ tuo yleisesti tsemppiä elämään, motivoi eteenpäin ja kohtaamaan omia haasteita. Kaikki haastateltavat toivovat, että yhdistyskentälle mahdollistettaisiin jatkossakin pitkäjänteisen, ammatillisesti laadukkaan työn teko.

Yhdistyksissä tehdään työllistämistyötä isolla sydämellä, yksilöllisesti ja ihmisiä arvostaen!

Suvi Tahvanainen
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Suvi työskentelee järjestösuunnittelijana Siun soten Työkykyohjelmassa