Vähennetään yksinäisyyttä yhdessä – Pohjois-Karjalassa puututaan nuorten yksinäisyyteen

Siun sote ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ovat yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa perustaneet yksinäisyystyöryhmän, jonka tavoitteena on nostaa yksinäisyys puheeksi maakunnan nuorten ja nuorten ympärillä toimivien ammattilaisten, vapaaehtoisten ja muiden aikuisten keskuudessa. Tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja siihen liittyvää häpeää, lisätä ymmärrystä yksinäisyydestä, tuottaa vertais- ja kokemustietoa sekä vahvistaa teemaan liittyvää osaamista.

Lasten ja nuorten yksinäisyys on moniulotteinen ilmiö. Yksinäisyys voi olla esimerkiksi tunnetta ulkopuolelle jäämisestä, erilaisuudesta tai osattomuudesta. Yksinäisyyden kokemus on henkilökohtainen, joten sen sanoittamiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan lasten ja nuorten omaa ääntä.

”Yksinäisyys luo paljon haasteita yksilön hyvinvoinnille ja terveydelle. Yksinäisyystyöryhmä perustettiin pohtimaan niitä keinoja, joilla yksinäisyyttä vastaan voisi taistella. Tavoitteena on pureutua lasten ja nuorten yksinäisyyden vähentämiseen, mutta tuoda myös kaikenikäisten yksinäisyyttä näkyväksi”,
Siun soten kehittämisjohtaja Heli Aalto kertoo. 

Maakunnallinen yksinäisyystyöryhmä perustettiin keväällä 2021. Yksinäisyystyöryhmässä on mukana laaja edustus lasten ja nuorten parissa toimivia tahoja. Yksinäisyystyöryhmä tekee tiivistä yhteistyötä maakunnan nuorten kanssa ja osallistaa nuoria mukaan kehittämistyöhön.

Yksinäisyystyöryhmä on kerännyt nuorten kokemuksia ja näkemyksiä yksinäisyydestä. Viime vuonna ryhmä toteutti Kysy nuorilta yksinäisyydestä -kampanjan, johon sisältyi keskustelumateriaalin työstäminen ja nuorille suunnattu kysely yksinäisyyskokemuksista. Keskustelumateriaalin tarkoituksena oli tukea eri toimijoita keskustelemaan erityisesti yläkouluikäisten tai toisella asteella opiskelevien nuorten kanssa yksinäisyydestä. Keskustelun päätteeksi nuorten toivottiin vastaavaan kyselyyn, jolla haluttiin saada tietoa lasten ja nuorten yksinäisyydestä ja haettiin ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseksi.

Kyselyn tulokset osoittivat, että nuoret kokevat ja havaitsevat yksinäisyyttä eniten koulussa. Nuoret toivoisivat, että aikuiset, kuten vanhemmat ja opettajat ymmärtäisivät paremmin nuorten kokemaa yksinäisyyttä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään lasten ja nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseksi.

”Yhtenä yksinäisyystyöryhmän tavoitteena on haastaa maakunnan eri toimijoita mukaan pohtimaan ratkaisuja nuorten yksinäisyyden vähentämiseksi. Koska nuoret havaitsivat yksinäisyyttä eniten kouluympäristössä, syntyi ajatus haastaa koulut ja oppilaitokset käsittelemään aihetta vanhempainilloissa yhdessä koulun aikuisten, vanhempien ja nuorten kanssa”, kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksestä avaa haasteen taustaa.

Yksinäisyystyöryhmä haastaa koulujen toimijat järjestämään vanhempainillan yksinäisyyden vähentämiseen liittyen

Yksinäisyystyöryhmä haastaa Pohjois-Karjalan koulut ja oppilaitokset järjestämään vanhempainillan nuorten hyvinvointiin ja erityisesti nuorten yksinäisyyden vähentämiseen liittyen.

Pohjois-Karjalan maakunnallinen yksinäisyystyöryhmän haastevideo – YouTube

Tavoitteena on, että vanhempainilloissa pohditaan alueellisia ratkaisuja nuorten yksinäisyyden vähentämiseen kouluympäristössä. Vanhempainillan voi järjestää halutussa muodossa ja koululle sopivana ajankohtana syyslukukauden 2022 aikana. Koulut voivat halutessaan kutsua myös alueen muita perhekeskustoimijoita mukaan vanhempainiltaan.

Vanhempainillan järjestäneiden koulujen kesken arvotaan yhteisöllisen tekemisen välineitä. Koulut voivat ilmoittaa tiedon järjestetystä vanhempainillasta ja osallistua arvontaan Webropol-linkin kautta. Arvonta suoritetaan tammikuussa 2023 ja voittajakouluun ollaan yhteydessä.

Vanhempainiltahaasteesta saa lisätietoa projektiasiantuntija Liisa Karvoselta, liisa.karvonen(at)siunsote.fi.

Yksinäisyystyöryhmä kannustaa jakamaan vanhempainillan ratkaisuja sosiaalisessa mediassa hashtagilla #meilläeijääyksin

Lisätietoja yksinäisyystyöryhmästä ja haasteesta maakunnallisen nuorisovaltuuston verkkosivuilta

Kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen (työryhmän koollekutsuja ja sihteeri), Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, anne.pyykkonen(at)pksotu.fi, p. 045 117 9340