Myönnetyt hankkeet

Euroopan unionin rahoittama -logo.

KANTO2-hanke | Yhdistyksille | Koulutukset ja tilaisuudet | Hankehaku | Myönnetyt hankkeet

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen (ESR+)

Tälle sivustolle on koottu tietoa EU:n Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakauden erityistavoite 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen (Toimintalinja 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi)

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankkeista.

Hankkeet ovat Euroopan unionin osarahoittamia. Hankkeiden vastuuviranomaisena toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan hanketietopalveluun ohjelmakaudella 2021-2027 pääset tästä.


Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankkeet

Hankkeen nimi ja hankekoodi: SILTA – Sosiaalinen integraatio, Linkitetty Työllistyminen ja Aktivoiva osallistuminen, S30426
Hankeaika: 1.1.2024–30.6.2025
Hankkeen toteuttaja: Keski-Karjalan Maahanmuuttajayhdistys ALJANS

Hankkeen nimi ja hankekoodi: Askel-hanke, askeleet kohti toimijuutta ja osallisuutta, S30309
Hankeaika: 1.10.2023-28.2.2026
Hankkeen toteuttaja: ViaDia Joensuu ry

Hankkeen nimi ja hankekoodi: Livohka – Mukkaan vai hukkaan, S30337
Hankeaika: 1.9.2023-31.1.2025
Hankkeen toteuttaja: Suomen Nuorisoseurat ry

Hankkeen nimi ja hankekoodi: MATKO matalan kynnyksen toiminnallinen koulutus maahanmuuttajille, S30045
Hankeaika: 1.8.2023-31.12.2024
Hankkeen toteuttaja: Lieksan Somaliperheyhdistys ry

Hankkeen nimi ja hankekoodi: Oikea-aikainen eroneuvonta, S30015
Hankeaika: 1.4.2023-31.7.2024
Hankkeen toteuttaja: Perheidenpaikka ry

Hankkeen nimi ja hankekoodi: AVE – lisäarvoa ja yhdenvertaisuutta, S30012
Hankeaika: 1.3.2023-28.2.2025
Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Karjalan Mielenterveyden tuki ry