Päihdetilannekysely – kerro näkemyksesi kuntasi päihdetilanteesta

Käytetäänkö kunnassasi liikaa alkoholia tai muita päihteitä? Oletko ollut huolissasi läheisen päihteiden käytöstä korona-aikana?

Päihdetilannekyselyn tarkoitus
Päihdetilannekyselyllä selvitetään pohjoiskarjalaisten asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien ehkäisemisen ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämisen keinoista.

Kyselyyn vastaaminen
Päihdetilannekyselyyn vastataan 7. – 27.2.2022 täyttämällä joko sähköinen tai paperinen kyselylomake. Sähköiseen kyselyyn pääset tästä.

Katso täältä toimi- ja kohtaamispaikat, joissa kyselylomake täytettävissä paperiversiona. Voit tulostaa lomakkeen myös täältä. Kyselylomakkeen palautusohje löytyy kyselystä.

Kysely on tarkoitettu kaikille yli 13-vuotiaille pohjoiskarjalaisille. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja luottamuksellisesti, ja vie aikaa noin 10 – 15 minuuttia. Tiedottaminen ja raportoiminen tuloksista tehdään niin, ettei yksittäisten vastaajien vastaukset ole tunnistettavissa.

Kyselyn tulosten hyödyntäminen
Päihdetilannekyselyn tuloksia käytetään ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen Pohjois-Karjalassa.

Kyselyn toteuttajat
Päihdetilannekyselystä vastaa tammikuussa aloittanut kaksi vuotta kestävä Ennalta ehkäisevän päihdetyön -hanke, jota toteuttavat Siun sote, Kansanterveyden keskus ja Sosiaaliturvayhdistys yhdessä Pohjois-Karjalan kuntien kanssa. Hankkeen rahoituksen myöntäjä on Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätietoa kyselystä:

Tiina Vlasoff, terveyden edistämisen asiantuntija, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus,
puh. 050 579 0604, tiina.vlasoff@pkkansanterveys.fi

Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
puh. 044 715 2060, hanna.kaariainen@pksotu.fi