Annetaan nuorten loistaa yhdistystoiminnassakin

Pohjois-Karjalan järjestökyselyn 2021 mukaan maakunnan yhdistysten huolenaiheena on pula vapaaehtoisista ja vapaaehtoisten ikääntyminen. Tilanne on huonontunut koronan vaikutusten seurauksena. Nuoria toivotaan mukaan yhdistysten toimintaan, mutta miten ihmeessä innostaa uutta sukupolvea mukaan yhteiseen tekemiseen?

Juuri julkaistujen kouluterveyskyselyn tulosten mukaan maakunnan nuorten yksinäisyys on lisääntynyt erityisesti yläkouluikäisillä nuorilla ja toisen asteen opiskelijoilla. Useat eivät koe kuuluvansa mihinkään merkitykselliseen yhteisöön.

Tässä on myös kohtaanto-ongelma: nuoret kaipaavat yhteisöjä, aikuisia, ikätovereita joiden kanssa viettää aikaa ja kokea osallisuutta, mutta esimerkiksi yhdistykset eivät onnistu houkuttelemaan heitä toimintaansa mukaan.

Olen sivusta seurannut kotikyläni kyläyhdistyksen toimintaa. Kaikki lähti liikkeelle nuorten aloitteesta: kylälle toivottiin skeittiramppia. Aloite otettiin tosissaan.  Projektiin sitoutui kyläyhdistys ja vapaaehtoisia aikuisia, jotka suunnittelivat, hakivat rahoitusta ja toteuttivat talkootyöllä lähiliikuntapaikan nuorten kanssa ja nuorille.

Skeittauksen lisäksi alueella voi skuutata, pelata katukorista, pihapingistä ja heittää frisbeegolfia. Ennen kaikkea alue on toiminnallinen kohtaamispaikka, jonne eri ikäiset lapset ja nuoret kokoontuvat viettämään aikaa yhdessä.

Nuoret ovat toivoneet kylälle myös nuorisotilaa, jossa voisi kokoontua talvella. Kyläyhdistyksen ja kunnan kanssa yhteistyössä löytyi sopiva tila nuorille. Parhaillaan nuoret tekevät kovasti ja vastuullisesti töitä, että yhteinen tila saataisiin mahdollisimman pian käyttöön.

Siinä samalla, kun nuorten aloitteista on syntynyt yksinäisyyttä vähentäviä ja yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistäviä kohtaamispaikkoja kylälle, nuoret toivottavasti myös kokevat tulleensa kuulluksi ja pystyneensä vaikuttamaan oman elinympäristönsä asioihin.

Nuoret innostuvat yhteisestä tekemisestä silloin, kun heidän ideansa otetaan tosissaan. Meidän aikuisten, yhdistysten ja kunnan tehtävä on tukea ja mahdollistaa nuorten ideoiden ja haaveiden toteutumista. Näissä projekteissa nuoret ovat tähtiä: heidän pitää saada tehdä itse, yhdessä osallistua, kokea osallisuutta ja loistaa. Toiminnan on lähdettävä heistä itsestään.

Ehkäpä siis saamme nuoria mukaan yhdistysten toimintaan, kun otamme avoimin mielin vastaan heidän ajatuksensa ja ideansa. Ehkäpä nuoret pysyvät mukana, kun lähdemme uusien ideoiden myötä kehittämään yhdistystemme toimintaa sen sijaan, että pidämme sitkeästi kiinni ikiaikaisista toimintatavoista ja rutiineista.

Kyllä nuorissa on myös yhdistystoiminnan tulevaisuus!

Anne Pyykkönen
kehittämispäällikkö
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry