Kuljetuspalveluiden ja vammaispalvelujen asiakaspalautekysely käynnissä

Siun sote ja Joensuun matkojenyhdistelykeskus MYK kerää asiakaspalautetta Siun soten alueen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun asiakkailta. Kysely on vastattavissa 17.4. asti. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja asiakaspalaute käsitellään luottamuksellisesti. Tarkastelujaksona kyselyssä on vuosi 2020, jonka ajalta palautetta kerätään. Kuljetuspalvelun asiakaspalautekysely toteutetaan yhteistyönä Siun soten, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) kesken. Asiakaspalautetta hyödynnetään vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun kehittämisessä sekä kuljetuspalvelukilpailuttamisessa.


Kuljetuspalvelujen asiakaspalautekyselyllä kerätään tietoa vammaispalveluasetuksen (VpL) 8 §:n sekä sosiaalihuoltoasetuksen (ShL) 23 §:n perusteisesta kuljetuspalvelusta. Tähän kuljetuspalveluun kuuluvat työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Kyselylomakkeella ei kerätä tietoa KELA-kyydeistä. KELA-kyytejä ovat terveydenhoitomatkat, joita ovat esimerkiksi: lääkäri-, laboratorio- ja terapiakäynnit, apuvälineiden sovituskäynnit tai lääkärin määräämät tutkimus ja hoitokäynnit. Kyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta kokemuksista kuljetuspalvelun käytöstä. Kyselyn painopiste ei siten ole
lakisääteisissä ohjeistuksissa, kuten esimerkiksi kuljetusten omavastuuosuudessa tai perheenjäsenten oikeudessa kulkea kuljetukseen oikeutetun kanssa samalla kyydillä.

Toisella kyselylomakkeella kerätään palautetta vammaispalvelun sosiaalityöstä,
sosiaaliohjauksesta ja palveluohjauksesta. Kaikille asiakkaille on lähetetty paperiset vastauslomakkeet ja vastauskuoret postin välityksellä. Kyselyihin voi vastata myös sähköisellä lomakkeella:

Kuljetuspalvelujen kysely
Vammaispalvelujen kysely

Kyselyn alustavien tulosten tiedottamista sekä kuljetuspalvelun kehittämistä varten suunnitellut keskustelutilaisuudet joudutaan korona-tilanteen vuoksi perumaan.

Mikäli tarvitsette puhelimitse apua lomakkeen täyttämisessä (esim. näkövamman vuoksi), voitte ottaa yhteyttä: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Oona Hämäläinen, p. 046 964 5133


Lisätietoja kyselystä:
Siun sote: Kristiina Räsänen, vammaispalvelun erityisasiantuntija,
kristiina.rasanen@siunsote.fi, puh. 013 330 5184

Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskus: Juha-Matti Alanen, Joensuun kaupungin
logistiikkapäällikkö, juha-matti.alanen@joensuu.fi, puh. 050 315 6633

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: Anne Pyykkönen, kehittämispäällikkö,
anne.pyykkonen@pksotu.fi, puh. 045 117 9340