Kokemuksia elämästä Joensuussa

Tällä videolla viisi Joensuussa asuvaa maahanmuuttajaa kertoo kotoutumisestaan ja arjen kokemuksista Joensuussa. Video on tehty Karelia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyön tuotoksena, osaksi rasisminvastaisen viikon ohjelmaa. Tekijät: Piia Honkanen ja Mari Väänänen

Experiences of life in Joensuu

In this video, five immigrants living in Joensuu talk about their experiences of integration and everyday life in Joensuu. The video is part of a thesis for the Bachelor’s degree programme in Social Services at Karelia UAS. It is produced to participate to the Week against racism. Made by: Piia Honkanen and Mari Väänänen