Ikaros

Ikaros-hankkeelle on saatu jatkoa. Ikaros 2 -hanke on kaksiosainen.
Hankkeen ykkösvaihe toteutetaan tammi-toukokuussa 2020. Ykkösvaiheen aikana:

 • Selvitetään Siun soten, kolmannen sektorin ja kuntien yhteistyömuotoja Siun soten alueen terveysasemien toiminnassa.
 • Selvitetään pilottialueilla (Joensuu Eno/Uimaharju, Hammaslahti, Outokumpu) kolmannen sektorin valmiuksia yhteistyöhön terveysasemaympäristössä erityisesti ikämiestyön näkökulmasta.
 • Selvitetään Pohjois-Karjalan asukkaiden näkemyksiä tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisen tueksi.

Mikäli jatkorahoitusta saadaan, hankkeen kakkosvaiheessa alkaa kesäkuun 2020 alussa. Kakkosvaiheen tavoitteena on:

 • Kolmannen sektorin toiminnan ja tukimuotojen näkyvyyden ja saavutettavuuden lisääminen terveysasemilla osana tulevaisuuden sote-keskusten kehittämistä.
 • Kuntien ja Siun soten henkilöstön kolmannen sektorin tuntemuksen ja osallisuusosaamisen lisääminen.
 • Yksinäisten varttuneiden miesten tavoittaminen yhteisöllisen toiminnan pariin ja kokonaisvaltainen tuen rakentaminen.
 • Vapaaehtoisrinki -mallin kehittäminen ja käynnistäminen varttuneiden miesten arjen tueksi.

Lisätietoja:
Katja Hämäläinen-Puhakka, järjestökehittäjä, Ikaros 2 -hanke
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
puh. 044 033 0507
katja.hamalainen-puhakka@pksotu.fi

Ikaros – Ikämiesten arjen osallisuus 2017-2019

Piirros: Ninka Reittu-Kuurila

Mitä?

Ikaros-hankkeessa edistettiin ikämiesten arjen osallisuutta etsivän työn keinoin. Hankkeella tavoiteltiinn erityisesti niitä iäkkäitä miehiä, jotka kaipaavat elämäänsä sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä. Hanke toteutettiin vuosina 2017-2019. Hanke sai rahoituksensa STM:n Terveyden edistämisen määrärahasta.

Missä?

Hankkeessa jalkauduttiin Joensuussa Rantakylän kaupunginosaan sekä Enon ja Kiihtelysvaaran alueille. Työtä tehtiinn siellä missä ikämiehet liikkuvat: mm. huoltoasemien baareissa, kahviloissa, kauppojen auloissa, terveysaseman käytävillä ja asukastuvilla. Ryhmätoiminnat pyrittiin järjestämään helposti tavoitettavissa paikoissa. Myös ikämiesten kotona voitiinn vierailla, mikäli se heille sopi. Toiminnassa oli mukana myös vertaismiehiä.

Mitä?

Hankkeen toimintamuodot muotoutuivat tarpeen mukaan. Oleellista oli miesten omista toiveista lähtevä matalan kynnyksen toiminta. Toimintoihin kuului mm:

 • ryhmätoimintaa (esim. Velmut-ryhmä Rantakylässä)
 • yksilötyötä (mm. kotikäyntejä, keskusteluapua, matalan kynnyksen palveluohjausta ja asiointikäyntejä)
 • jalkautuvaa työtä hankkeen toiminta-alueilla
 • yhteistyötä eri toimijoiden kanssa yli sektorirajojen.

Hankkeessa hyödynnetiin aktiivisesti jo olemassa olevia toimintoja sekä ohjattiin ikämiehiä tarvittaessa myös julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Piirros: Ninka Reittu-Kuurila

Hanke päättyi 31.10.2019

Ikaros-hankkeen kooste 2017-2019

Ikäihmisten palveluoppaat:

Rantakylä
Eno
Kiihtelysvaara