oSallisuushanke Salli

oSallisuushanke Salli oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke, jonka päämääränä oli lisätä heikossa asemassa olevien ihmisten osallisuutta sekä kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä palvelujen kehittämisessä

Salli-hanke toteutettiin vuosina 2011-2014 ja sen toiminta-alueena oli Itä- ja Keski-Suomen KASTE-alue. Hanketta toteutettiin yhdessä Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistysten kanssa.

Hankkeen tavoitteita olivat:

  • Kokeilla ja kehittää toimintamalleja ja -tapoja heikossa asemassa olevien ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi (palvelujen kehittämisessä)
  • Tuoda uudet menetelmät, tarpeet ja osallistumismuodot vuoropuheluun sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä aikuissosiaalityön kanssa.
  • Kehittää uusia viestinnän ja tiedottamisen tapoja heikompiosaisten äänen kuulumiseksi.
  • Tuoda hankkeessa kehitettyjä osallisuuden toimintatapoja, malleja ja kokemuksia KASTE-ohjelman kautta laajempaan käyttöön.

oSallisuushanke sallin loppuraportti

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ylläpiti Järjestötietopalvelu Jellissä osallisuus -sivustoa. Sivuille kerättiin osallisuutta käsittelevää aineistoa (kirjallisuus, raportit, opinnäytetyöt ym.) sekä kuvauksia osallisuutta edistävistä menetelmistä. Sivustolta löytyi myös Pohjois-Karjalan kohtaamispaikat kuntakohtaisesti listattuna.

oSallisuushanke Sallin julkaisut:

Osallisuuden jäljillä
Jämsén, Arja & Pyykkönen, Anne (toim.) 2014.

oSallisuuden jäljillä -artikkelikokoelmassa osallisuutta lähestytään monipuolisesti teorian, ohjelmatason ja käytännön työn kautta. Kirjoittajina on 24 osallisuutta eri näkökulmista tarkastelevaa tutkijaa, kehittäjää, järjestötyöntekijää, sosiaalialan ammattilaista, opiskelijaa sekä viestinnän ammattilainen. Kirjaan on koottu teoreettisen pohdinnan lisäksi kokemuksia oSallisuushanke Sallissa (2011-2014) toteutetusta kehittämistyöstä osallisuuden äärellä. Kirjan sivuilla, osallisuuden jäljillä, seikkailee Ninka Reittu-Kuurilan luoma punaviittainen Salli-hahmo.Artikkelikokoelma julkistettiin 21.5. Salli osallisuus -seminaarissa.

Asiakkaan äänellä. Menetelmäopas asiakaspalautteen keräämiseen sosiaalityössä
(Hanna Pieviläinen, Anne Pyykkönen ja Tanja Saukkonen 2014.)

oSallisuushanke Sallin kokemusten pohjalta koottu opas, josta löytyy asiakaspalautteen keräämiseen sopivia toiminnallisia menetelmiä sekä esimerkki asiakaspalautelomakkeesta.

”Tää ei nyt vaan toimi”
Kooste Jyväskylän nuorten aikuisten ääni -ryhmän tuotoksista. Kevät 2014.

Tuotosten kokoamisesta vastasivat Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen oSallisuushanke Salli sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Palvelut ja kansalaisosallistumien (PalKO) -tutkimushanke.