Jake-hanke

JAKE – Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke oli Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien kumppanuushanke, jolla tähdättiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen järjestö- ja kansalaistoiminnassa. JAKE-hanke toimi Itä-Suomessa (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo) vuosina 2013 – 2018, hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys (nyk.STEA).

Moni-JAKE oli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toteuttama osuus JAKE-hankkeesta. Moni-JAKEssa kehitimme monikulttuurisuutta ja vapaaehtoistoimintaa järjestöissä.

Vapaaehtoistoiminnan osiossa toimimme Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn yhteydessä valmistelijana ja osatoteuttajana järjestöjen yhdessä sopimille toimille vapaaehtoistoiminnan ja kansalaistoiminnan kehittämiseksi. Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkostossa teimme yhdessä vapaaehtoistoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi, järjestimme vapaaehtoistoiminnan infoja ja tilaisuuksia sekä esittelimme vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia.

Monikulttuurisuusosiossa koordinoimme järjestöjen monikulttuurisuusverkostoja Pohjois-Karjalassa, koulutimme ja neuvoimme järjestöjä monikulttuuristamaan toimintaansa, teimme rasismin vastaista työtä ja pidimme järjestöjen ääntä esillä maahanmuuttaja-alan suunnitteluissa.

JAKE:n yhteisessä johtoryhmässä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistystä edusti toiminnanjohtaja Elina Pajula.

Jake-hanke valikoi vuoden 2017 aikana yhteistyössä sidosryhmien kanssa useista hyvistä hanketoimista kohderyhmille suunnatut kolme levittämis- ja juurruttamiskärkeä, yhden konkreettisen toimen kunkin hankkeessa toteutetun ydinteemasta, joiden levittämiseen ja juurruttamiseen erityisesti panostettiin Pohjois-Karjalan maakunnassa sekä muualla Itä-Suomessa.

Jake-hankkeen juurruttamiskärjet olivat:

Kunta-järjestö -yhteistyö:
• Toimii kuntien ja järjestöjen yhteistoiminnan työkaluna; tuo kootusti esille kuntien ja järjestöjen välisen yhteistoiminnan periaatteita.
• Kirjattuna ovat mm. erilaiset foorumitoimet, kumppanuustoiminta, myönnettävät avustukset ja tuet, järjestöille tarjottavat toimitilat, yhteistyön vuosikello sekä kunnan järjestöyhteyshenkilöt.

Yhdistysten välinen yhteistyö: Yhdistyshuoltamo
• Kokoaa yhdistysten osaamisen ja tilauksesta toteutettavat tukipalvelut yhdelle sivustolle. Suoraan yhdistyksiltä yhdistyksille koko maakunnan alueella.

Kansalaistoiminnan kehittäminen: Vapaaehtoistoiminnan verkosto
• Kehittää ja tekee näkyväksi vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Karjalassa.

Tästä kaaviosta voit tarkastella Jake-hankkeen toimintavuosien (2013–2017) aikana syntyneitä toimia sekä sellaisia toimia ja verkostoja, joiden kehittämisessä ja toiminnassa olimme mukana.

JAKE-hankkeen yhteisiä kehittämisasioita olivat Pohjois-Karjalan järjestökysely, Yhdistyshuoltamo, eri paikkakunnilla pidettävät Hyvinvointihytinät, järjestötoimijoille suunnatut yhteiset verkosto- ja koulutuspäivät sekä muu pohjoiskarjalaisia yhdistyksiä hyödyttävä kehittämistyö.