Etusivu

SOSIAALIPOLITIIKAN RAJAT (Borders in Social Policy, Boundaries of Social Policy)
Sosiaalipolitiikan päivät, Itä-Suomen yliopisto 23.–24. lokakuuta 2014, Joensuun kampus

 

Päivien teema suuntaa huomion raja-käsitteen kahteen ulottuvuuteen: toisaalta sosiaalipolitiikan ylirajaisuuteen globalisoituvassa maailmassa ja toisaalta sosiaalipolitiikan mahdollisuuksiin määritellä ja hallita yhteiskuntakehitystä. Nämä kaksi rajan ulottuvuutta leikkaavat toisiaan monin eri tavoin. Sosiaalipolitiikan päivillä pohditaan rajoja, niiden ylityksiä, murtumia ja yhdistäviä voimia. Rajat paitsi erottavat, myös tuovat yhteen – ihmisiä, asioita, työvoimaa, pääomia, tavaroita, sosiaalisia ongelmia, ja niiden ratkaisuja.

Päivillä haetaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten kansainvälinen muuttoliike vaikuttaa sosiaalipolitiikan käytäntöihin, esimerkiksi palvelujärjestelmään? Miten palvelujärjestelmä vaikuttaa muuttoliikkeeseen? Miten hoiva organisoidaan liikkuvuuksien aikakaudella? Talouden ja sosiaalipolitiikan rajapintaa käsitellessä pyritään nykyisen ”kustannusvaje”- vs. ”investointi”-puheen ohi ja kysytään muun muassa: Kuka piirtää legitiimin, palveluihin ja sosiaaliturvaan oikeutetun kansalaisen rajat – ja antaa valtakirjan? Kuinka pitkälle näitä prosesseja voi määrittää ja hallita perinteisen sosiaalipolitiikan keinoin? Mikä paikka tasa-arvolla ja hyvinvoinnilla on näissä rajankäynneissä ja uuden yhteiskuntapolitiikan järkeilyissä? Miten ihmiset selviävät tai murtuvat näissä prosesseissa; miten he rakentavat paikkaa itselleen ja toisilleen?

Sosiaalipolitiikan päivillä kokoontuu 19 työryhmää, joissa tutkijat, asiantuntijat, vaikuttajat, päättäjät ja muut toimijat voivat esitellä omia tutkimuksiaan tai tutkimusideoitaan. Listan työryhmistä ja niiden kuvauksista sekä ohjelman löydät kohdasta TYÖRYHMÄT

 Työryhmät

–          Arviointia työllisyystoimien ja sosiaalityön rajalla
–          Autonomy of migration, changing border regime and transformations of social policy
–          Eläketutkimuksen työryhmä
–          Hoivan sosiaalipolitiikka
–          Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit
–          Maaseudun näkökulmasta
–          Oikeus vai velvollisuus työhön?
–          Osallistava sosiaaliturva
–          Osallisuus kaupungissa
–          Paikallinen hyvinvointipolitiikka – rajoja  ja rakenteita
–          Professiorajat moniammatillisessa yhteistyössä
–          Social exclusion and inclusion of youth in global and local context (uusi)
–          Sosiaali- ja terveyspolitiikan vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus
–          Sosiaalioikeuden rajankäyntejä
–          Sosiaalipoliittinen mielikuvitus
–          Sosiaalipolitiikan ja teknologiatutkimuksen rajapinnalla
–          Sukupuolittuneet perheasemat ja sosiaalipoliitiikan rajat
–          Talouskriisin sosiaaliset seuraukset
–          Tutkija vapaalla. Muuttoliikkeiden tutkimuksen uudet virtaukset/  Researchers on the loose – what is new in migration research?

Ennen päivien alkua Joensuussa on myös oheinen sosiaalipoliittinen tapahtuma

 

Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä
Kuntien ja aluehallinnon alueellinen tapaaminen 23.10.2014

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää kuntien ja aluehallinnon sekä järjestöjen yhteistyötapaamisen Pohjois-Karjalan maakunnan alueella 23.10.2014 Joensuussa. Tilaisuus pidetään Itä-Suomen aluehallintoviraston auditoriossa klo 9 – 13.00, Torikatu 36 C, Joensuu.
Tilaisuuden aiheena on ikäihmisten liikkumisen turvallisuus laajasti eri elämän alueet huomioiden. Tilaisuudessa kuullaan esitykset ikäihmisten omista kokemuksista, asuntojen korjausrakentamisesta sekä liikenneturvallisuudesta. Lisäksi kerrotaan millaista tietoa Itä-Suomen peruspalvelujen arviointiraportti tuotti ikäihmisten palveluista.

Tilaisuuteen osallistuu alan asiantuntijoita sekä Itä-Suomen aluehallintoviraston asiantuntijavirkamiehiä.
Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 15.10.2014 mennessä Webropol-linkin kautta https://www.webropolsurveys.com/S/15596A0EAA27B762.par.

Tilaisuus on osa Itä-Suomen alueen sisäisen turvallisuuden ohjelmaa.
Tervetuloa!

Ylijohtaja Elli Aaltonen

ks. OHJELMA