In English

BORDERS IN SOCIAL POLICY, BOUNDARIES OF SOCIAL POLICY

The Annual Conference of Social Policy, University of Eastern Finland, Joensuu campus, 23–24 October 2014.

 

The theme focuses on two aspects of transboundary processes: on the one hand, the transnational (border crossing) dimension of social policy in a globalising world and, on the other hand, the capability of social policy to define and direct social development. These two aspects of boundary crossings are interdependent in a variety of ways. During the Annual Social Policy Conference, crossings, ruptures and uniting forces of boundaries/borders will be discussed. Borders do not only separate; they also unite people, labour, capital, commodities, and social problems – as well as solutions to them.

Throughout the conference, the following questions will be addressed: How do international mobility and migration impact social policy practices such as the provision and maintenance of various service systems? In what ways do service systems impact mobility? How is care organised in a period of transnational flows? The boundaries of political economy and social policy will be challenged as the aim of the conference is to go beyond the current discourse of the ‘budget deficit’ vs. ‘investment’ divide. Instead we ask: who are the agents drawing boundaries between citizens’ rights to legitimate services and social security and who ultimately mandates these rights? How far may such processes be defined and directed with the help of traditional social policy means? What role do equality and welfare (well-being) play in the formation of a new and emergent social policy logic? How do people survive or perish within these conditions; how do they find their place and a place for others in the contemporary world?

There are 19 workshops at the conference. We invite researchers, experts, policy makers and other agents in the field to introduce their ongoing or upcoming studies. The list and descriptions of the workshops as well as the program can be find behind this link WORKSHOPS

 

List of Workshops

–          Arviointia työllisyystoimien ja sosiaalityön rajalla
–          Autonomy of migration, changing border regime and transformations of social policy
–          Eläketutkimuksen työryhmä
–          Hoivan sosiaalipolitiikka
–          Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit
–          Maaseudun näkökulmasta
–          Oikeus vai velvollisuus työhön?
–          Osallistava sosiaaliturva
–          Osallisuus kaupungissa
–          Paikallinen hyvinvointipolitiikka – rajoja  ja rakenteita
–          Professiorajat moniammatillisessa yhteistyössä
–          Social exclusion and inclusion of youth in global and local context (new)
–          Sosiaali- ja terveyspolitiikan vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus
–          Sosiaalihuollon rajat – miten ne määrittyvät jatkossa?
–          Sosiaalioikeuden rajankäyntejä
–          Sosiaalipoliittinen mielikuvitus
–          Sosiaalipolitiikan ja teknologiatutkimuksen rajapinnalla
–          Talouskriisin sosiaaliset seuraukset
–          Tutkija vapaalla. Muuttoliikkeiden tutkimuksen uudet virtaukset/Researchers on the loose – what is new in migration research?

 

You may check out this event also (in Finnish):

(Eldery and security issues)

Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä
Kuntien ja aluehallinnon alueellinen tapaaminen 23.10.2014

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää kuntien ja aluehallinnon sekä järjestöjen yhteistyötapaamisen Pohjois-Karjalan maakunnan alueella 23.10.2014 Joensuussa. Tilaisuus pidetään Itä-Suomen aluehallintoviraston auditoriossa klo 9 – 13.00, Torikatu 36 C, Joensuu.
Tilaisuuden aiheena on ikäihmisten liikkumisen turvallisuus laajasti eri elämän alueet huomioiden. Tilaisuudessa kuullaan esitykset ikäihmisten omista kokemuksista, asuntojen korjausrakentamisesta sekä liikenneturvallisuudesta. Lisäksi kerrotaan millaista tietoa Itä-Suomen peruspalvelujen arviointiraportti tuotti ikäihmisten palveluista.

Tilaisuuteen osallistuu alan asiantuntijoita sekä Itä-Suomen aluehallintoviraston asiantuntijavirkamiehiä.
Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 15.10.2014 mennessä Webropol-linkin kautta https://www.webropolsurveys.com/S/15596A0EAA27B762.par.

Tilaisuus on osa Itä-Suomen alueen sisäisen turvallisuuden ohjelmaa.
Tervetuloa!

Ylijohtaja Elli Aaltonen

check the Program