Teema

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen valtakunnalliset Sosiaalipolitiikan päivät järjestetään Joensuussa 23.–24.10.2014. Päivien organisoimisesta ja käytännön järjestelyistä vastaa järjestelytoimikunta, jossa on edustajia Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksestä ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Joensuun paikallisosastosta sekä ainejärjestö Praxis ry:stä. Sosiaalipolitiikan päivät on kaksipäiväinen valtakunnallinen tieteellinen konferenssi, joka kokoaa paikalle laajan joukon sosiaali-, yhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikan asiantuntijoita, tutkijoita, ammattilaisia, päättäjiä, vaikuttajia ja opiskelijoita. Tapahtumaan odotetaan yli 200 osallistujaa, jotka edustavat sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan eri toimintalohkoja aina tasa-arvopolitiikan ja muuttoliikkeiden tutkijoista työelämän ja talousasioiden tuntijoihin.

Päivien pääalustajiksi saapuu kansainvälisesti tunnettuja sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan tutkijoita ja asiantuntijoita. Ensimmäisenä päivänä korostuvat ylirajaisuuteen liittyvät kysymykset migraatiosta, maahanmuuttopolitiikasta, globaalista sosiaali- ja työpolitiikasta ja ihmisten selviytymisestä näissä rajankäynneissä. Toisen päivän paneeli keskittyy sosiaalipolitiikan rajallisuuteen keinona ja tavoitteena ja kysyy, mihin sosiaalipolitiikka yltää. Toisen aamun pikkuplenaarissa yhdistetään nämä kaksi teemaa ja pohditaan, mitkä ovat ylirajaisen sosiaalipolitiikan rajat?

Edellisten lisäksi ja konferenssin sydämen muodostaa työryhmätyöskentely. Päivillä kokoontuu parikymmentä pienryhmää. Työryhmäehdotuksia toivotaan Sosiaalipolitiikan rajat -yleisteeman eri näkökulmista, mutta myös muut sosiaalipolitiikan alaan liittyvät työryhmät ovat tervetulleita. Rohkaisemme rajanylityksiin myös työryhmätyöskentelyssä ja haemme uusia osallistujia mm. päättäjistä ja vaikuttajista. Kutsumme myös toiminnallisia, taiteellisia ja/tai osallistavia työryhmiä.

Päivien teema suuntaa huomion raja-käsitteen kahteen ulottuvuuteen: toisaalta sosiaalipolitiikan ylirajaisuuteen globalisoituvassa maailmassa ja toisaalta sosiaalipolitiikan mahdollisuuksiin määritellä ja hallita yhteiskuntakehitystä. Nämä kaksi rajan ulottuvuutta leikkaavat toisiaan monin eri tavoin. Sosiaalipolitiikan päivillä pohditaan rajoja, niiden ylityksiä, murtumia ja yhdistäviä voimia. Rajat paitsi erottavat, myös tuovat yhteen – ihmisiä, asioita, työvoimaa, pääomia, tavaroita, sosiaalisia ongelmia, ja niiden ratkaisuja.

Päivillä haetaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten kansainvälinen muuttoliike vaikuttaa sosiaalipolitiikan käytäntöihin, esimerkiksi palvelujärjestelmään? Miten palvelujärjestelmä vaikuttaa muuttoliikkeeseen? Miten hoiva organisoidaan liikkuvuuksien aikakaudella? Talouden ja sosiaalipolitiikan rajapintaa käsitellessä pyritään nykyisen ”kustannusvaje”- vs. ”investointi”-puheen ohi ja kysytään muun muassa: Kuka piirtää legitiimin, palveluihin ja sosiaaliturvaan oikeutetun kansalaisen rajat – ja antaa valtakirjan? Kuinka pitkälle näitä prosesseja voi määrittää ja hallita perinteisen sosiaalipolitiikan keinoin? Mikä paikka tasa-arvolla ja hyvinvoinnilla on näissä rajankäynneissä ja uuden yhteiskuntapolitiikan järkeilyissä? Miten ihmiset selviävät tai murtuvat näissä prosesseissa; miten he rakentavat paikkaa itselleen ja toisilleen?