Puhujat

Puhujien esittelyt

Bridget Anderson toimii professorina Oxfordin yliopiston alaisessa tutkimuslaitoksessa COMPAS (Centre on Migration, Policy and Society), erityisalanaan migraatio ja kansalaisuus. Anderson on kiinnostunut kansalaisuudesta, nationalismista ja maahanmuuton hallinnasta, sekä matalapalkkatyöstä ja muuttoliikkeen ja valtion suhteesta. Hän on työskennellyt läheisessä yhteistyössä maahanmuuttajien järjestöjen, ammattiliittojen ja asianajajien kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Andersonin tämänhetkiset tutkimushankkeet ovat Early Legal Advice for Protection Applicants, Tried and Trusted? A project on Assisted Voluntary Return, ja Insiders and Outsiders: barriers to EU Citizenship. Prof. Anderson on kirjoittanut mm. seuraavat teokset: Us and Them: the Dangerous Politics of Immigration Controls (OUP, 2013) ja Doing the dirty work? The global politics of domestic labour (OUP, 2013). Hän on toimittanut mm. seuraavat kirjat: Who Needs Migrant Workers? Labour Shortages, Immigration and Public Policy (toim. Bridget Anderson & Martin Ruhs, 2010), The Social, Political and Historical Contours of Deportation (toim. Bridget Anderson, Matthew Gibney & Emanuela Paoletti, 2013), ja Migration and Care Labour: Theory, Policy and Politics (toim. Bridget Anderson & Isabel Shutes, 2014).

Sirpa Wrede  toimii sosiologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat globalisaatio ja työelämä, työelämän eriarvoisuus, hyvinvointivaltio ja moninaisuus, ammatillisuutta ja kansalaisuutta koskeva teoria, sekä terveyssosiologia ja terveydenhuollon sosiologia. Wrede on toimittanut/kirjoittanut muun muassa seuraavat teokset: Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus (Sirpa Wrede&Camilla Nordberg 2010). Care work in crisis: reclaiming the Nordic ethos of care (Lund 2008). Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa projektia The Shaping of Occupational Subjectivities of Migrant Care Workers: A Multi-Sited Analysis of Glocalising Elderly Care. (2010-2015).

Nathan Lillie  toimii yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Hän on myös valtio-opin dosentti Helsingin yliopistossa. Aiemmin Lillie on työskennellyt yliopistonlehtorina (associate professor) Globaalin talouden ja johtamisen laitoksella Groningenin yliopistossa ja tutkijana (research fellow) Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa.Lillie on tehnyt laaja-alaista kansainvälistä haastattelututkimusta työmarkkinasuhteista. Tällä hetkellä hän tutkii lähetettyä työtä ja työvoiman migraatiokysymyksiä Euroopassa.Lillie johtaa ERC-rahoitteista ”Transnational Work and the Evolution of Sovereignty” -projektia sekä Suomen Akatemian rahoittamaa ”Industrial Citizenship and Labour Mobility in the EU” -projektia. Projekteissa tutkimusryhmä haastattelee muun muassa lähetettyjä työntekijöitä, luottamusmiehiä, ammattiyhdistysliikkeen edustajia sekä johtajia kuudessa Euroopan maassa.Lillie on julkaissut muun muassa seuraavissa tieteellisissä julkaisuissa: British Journal of Industrial Relations, Politics and Society (yhdessä Ian Greerin kanssa), International Studies Quarterly, Work, Employment and Society (yhdessä Markku Sippolan kanssa) ja Journal of Common Market Studies (yhdessä Ines Wagnerin kanssa).

Elina Aaltio toimii tutkijana Suomen Kuntaliitossa, jossa hän kehittää välineitä työllisyyspalvelujen ja lastensuojelun vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi Aaltio valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopistossa politiikan tutkimuksen linjalla. Väitöstutkimuksessaan hän tarkastelee tuottavuuden mittaamisen syitä ja seurauksia suomalaisessa sosiaalipolitiikassa. Aaltio on kiinnostunut hyvinvoinnin rakentumisesta ja toisaalta talouskäsitysten ja harjoitetun talouspolitiikan vaikutuksista tuohon prosessiin. Hän on julkaissut vuonna 2013 kirjan Hyvinvoinnin uusi järjestys (Gaudeamus).

Markus Jäntti on taloustieteen professori Tukholman yliopistossa (Swedish Institute for Social Research). Hänen tutkimuksensa kohdistuvat tulo- ja varallisuuseroihin sekä köyhyyteen ja sosioekonomiseen liikkuvuuteen, erityisesti ylirajaisesti tarkasteltuina. Parhaillaan Jäntti tutkii perhetaustan merkitystä taloudellisten resurssien jakautumisessa. Hänen teoksiaan ovat mm. From Parents to Children: The Intergenerational Transmission of Advantage (toim. John Ermisch, Markus Jäntti & Timothy M. Smeeding 2012) ja Income Inequality. Economic Disparities and the Middle Class in Affluent Countries (toim. Janet C. Gornick & Markus Jäntti 2013).

Riitta Särkelä toimii johtajana SOSTE:ssa (Suomen sosiaali ja terveys ry). Hän johtaa esimerkiksi Hyvinvointitalous- ja Järjestöjen elinvoima- tiimejä. SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 180 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.