Uudet oppaat ja julkaisut luettavissa

”Velkaopas: tietoja ja neuvoja velka-asioiden hoitamiseen” on opas talous- ja velkaongelmien kanssa kamppaileville ja heidän läheisilleen. Oppaassa on esitelty mistä kannattaa hakea apua silloin kun oma taloustilanne huolestuttaa, erilaisia ratkaisuja velkaongelmiin ja vinkkejä talous- ja velkaongelmien välttämiseen.  Velan eteneminen perinnässä, ulosotto ja maksuhäiriömerkintä on esitelty selkeästi. Oppaassa on kannustavia tositarinoita siitä, kuinka vaikeistakin velkaongelmista voi selvitä.

”Työkirja – Työnhakuopas maahan muuttaneille” on tietopaketti työnhausta ja työnteosta Suomessa. Oppaassa on tietoa TE-toimiston ja Kelan palveluista, työnhaun dokumenteista, työelämän passeista sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Työttömyyskassojen ja ammattiliittojen toimintaa, suomen kielen kursseja sekä ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston järjestämää valmentavaa koulutusta on esitelty. Oppaassa on lyhyt työelämään liittyvä sanasto.

”Maahanmuuttaneiden työllistymisen tuki” -julkaisussa käy ilmi, kuinka maahanmuuttajien osaamista on mahdollista hyödyntää oikeanlaisen tuen avulla. Maahanmuuttaneiden mahdollisuuksia päästä ammatilliseen koulutukseen on tuettu ”kohti ammatillista koulutusta” -palvelulla. Yrittäjyyskokeilut on tuotu esille tehokkaina keinoina päästä alkuun yrittäjyyspolulla. Julkaisussa esitellään työelämälähtöinen kielivalmennus sekä turvapaikanhakijoiden Työelämään tutustumisen malli, joka on toteutettu TET-jaksoilla.

”Kuntoutus- koulutus- ja työllistymispolkuja yhdistyskentällä” -julkaisu tuo esille Kaiku-hankkeessa hyväksi havaittuja keinoja tukea työllistymistä. Tavoitteiden kirjaaminen tavoiteportaiden avulla osoittautui toimivaksi menetelmäksi osallistaen asiakkaan suunnitelmiensa eteenpäin viemisessä. Hankkeen aikana kehitettiin toimintamalli työhön ja koulutukseen suuntaavan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä yhdistyksissä. Tuetun työnetsinnän palvelun ja opinnollistamisen avulla on avautunut uusia mahdollisuuksia. Asiakastarinat kuvaavat onnistumisia.

Kaikki oppaat ja julkaisut toteutettiin KAIKU-hankkeessa. Velkaopas tehtiin yhteistyössä KAJO-keskus hankkeen kanssa. Oppaat ja julkaisut on luettavissa täällä.