TARMO-hanke, KUMINA

Työtä hakevalle

Työhönvalmennus
Kouluttautuminen
Työnetsintä

Tarmo-hankkeen päivystyspuhelinnumeron ja yhteystiedot löydät täältä. Kumina-toiminnan yhteystiedot löydät täältä.


Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on yleisnimike työllistymistä tukeville palveluille ja toiminnalle. Työhönvalmennuksella voidaan tarkoittaa yksittäistä palvelua tai jotakin vaihetta muun palvelun aikana. Työhönvalmennuksen tarkoituksena on:

 • tukea työllistymisessä
 • tukea ammatillisen osaamisen kehittämisessä
 • tukea työpaikan löytymisessä ja työhön kiinnittymisessä ja/tai
 • tukea työpaikan säilyttämisessä

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksessä työhönvalmennus toteutetaan yksilöllisenä valmennuksena. Työhönvalmennuksessa keskeistä on konkreettiset tavoitteet, jotka syntyvät asiakkaan omien oivallusten kautta. Työhönvalmennus sisältää myös neuvontaa opiskeluvaihtoehdoista, työn hakemisesta, työllistymisvaihtoehdoista, taloudellisista etuuksista sekä tarvittaessa palveluohjausta.

Työhönvalmennuksessa

 • Laaditaan tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma työhönvalmennuksen ajalle
 • Autetaan kartoittamaan eri työ- ja koulutusvaihtoehtoja
 • Autetaan käytännön työnhaussa tai koulutukseen hakemisessa
 • Tutustutaan työnhaun eri kanaviin
 • Päivitetään työnhaun asiakirjat
 • Selvitetään työllistymiseen vaikuttavia asioita eri viranomaisilta
 • Keskustellaan työn sujumisesta yhdistyksessä
 • Laaditaan jatkosuunnitelma asiakkuuden päättyessä te-toimistoon välitettäväksi

Tästä löydät linkkivinkkejä työnhakuun ja koulutuspaikan etsimiseen.


Kouluttautuminen

Ammatillinen koulutus

On monia tapoja kouluttautua ammattiin. Tarjoamme tukea erilaisten koulutuspolkujen suunnitteluun ja selvitystyöhön eri viranomaisten kanssa. Kolutusvalmennuksessa toiminta on tavoitteellista ja tarjoamme tukea muun muassa koulutushakujen tekemiseen, alakohtaisiin tutustumiskäynteihin ja pääsykokeisiin valmistautumiseen. Alla lyhyet kuvaukset eri kouluttautumismuodoista.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla annettavasta ohjauksesta. Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen.

Ammatillinen työvoimakoulutus

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta. Työvoimakoulutuksen ajalta saat samaa etuutta kuin työttömänä ollessa ja mahdollisesti myös joitakin lisäkorvauksia. Työvoimakoulutukseen voi hakeutua, vaikka olisikin palkkatukityössä.

Haussa olevat työvoimakoulutukset tässä. Lisätietoja TE-toimiston sivuilta.

Omaehtoinen opiskelu työttömyys etuudella

Työttömänä ollessa on mahdollista opiskella uusi ammatti tai suorittaa loppuun kesken jääneitä opintoja ja saada samalla työttömyysetuutta. Tämä mahdollisuus on suunnattu 25-vuotta täyttäneille, jotka opiskelevat päätoimisesti. Koulutukseen haetaan normaalia hakureittiä pitkin. Te-toimisto arvioi koulutustarpeen jokaisen henkilön kohdalla erikseen. Työttömyysetuudella voi opiskella enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden.

Työttömyysetuudella on mahdollista opiskella myös lyhytkestoisia enintään kuuden kuukauden opintoja. Opintojen tulee antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa.

Lisätietoja TE-toimiston sivuilta.

Opinnollistaminen

Hankkeen kautta on mahdollista suorittaa erilaisten työjaksojen aikana opinnollistettuja työtehtäviä. Opinnollistamisessa työpaikan työtehtäviä on verrattu ammatillisen tutkinnon perusteisiin. Työjakson päätteeksi opinnollistetuista tehtävistä saa osaamiskuvauksen, joka toimii apuvälineenä koulutukseen hakeutuessa ja osaamista tunnistettaessa. Lisätietoa opinnollistamisesta saat hankkeen koulutusvalmentajalta.

Lyhytkoulutukset ja tutustumiskäynnit

TARMO-hanke järjestää työnhakija-asiakkailleen lyhytkoulutuksia, teemapäiviä ja tutustumiskäyntejä. Hankkeiden asiakkuuden aikana voidaan hankkia esim. erilaisia korttikoulutuksia, jos niitä tarvitaan yhdistystyössä tai alalla, jolle henkilö on hakeutumassa. Hankkeessa järjestetään myös teemapäiviä työnhakuun ja koulutukseen hakeutumiseen liittyen. Tutustumiskäyntejä tietyn alan yrityksiin tehdään aina, kun sopiva joukko alasta kiinnostuneita henkilöitä on koossa.


Työnetsintä

Työnetsintä tukee työnhakijoita työpaikan etsimisessä sekä koulutus- ja oppisopimusasioissa. Toimimme yhteistyössä maakunnan yritysten, yrittäjäjärjestöjen, työllisyyshankkeiden, kuntakumppaneiden, oppilaitosten ja työhallinnon kanssa. Lisäksi koordinoimme ja kehitämme eri organisaatioissa työskentelevien työnetsijöiden välistä yhteistyötä.

Asiakkaaksemme voi tulla TE-toimiston ja yhteistyöverkostojemme kautta tai omalla yhteydenotolla.

Kohderyhmänämme ovat työttömät työnhakijat.

Tarjoamamme palvelut

 • Työnhaun suunnittelu ja työnhakuasiakirjojen päivitys
 • Vinkit ja tuki työnetsintään
 • Työnhakuun liittyvien yrityskontaktien tekeminen ja niissä avustaminen
 • Työnhakijaesittelyt yrityksille
 • Alakohtaiset tutustumiskäynnit
 • Apu oppisopimus-, koulutus- ja palkkatukiasioissa
 • Toimimme linkkinä TE-toimistoon

Etsimme yhteistyössä asiakkaamme kanssa ensisijaisesti työsuhteita.

Tarpeen mukaan autamme myös työkokeilu- ja siirtotyöpaikkojen etsinnässä yhdessä työhönvalmennuksen kanssa.

Siirtotyömahdollisuus koskee palkkatuella yhdistystyössä työskenteleviä henkilöitä. Siirtotyön kautta työntekijä voi siirtyä sovituksi ajanjaksoksi yritystyöhön siten, että työnantajana/palkanmaksajana säilyy lähettävä yhdistystyönantaja. Yrityksen näkökulmasta siirtotyössä on mahdollista arvioida henkilön soveltuvuutta työtehtäviin. Siirtotyön tavoitteena on useimmiten yritykseen työllistyminen. Siirtotyöstä laaditaan kirjallinen sopimus varsinaisen työnantajan, ns. käyttäjäyrityksen sekä työntekijän kesken. Siirtotyö on mahdollisuus, jota palkkatuella yhdistystyössä työskentelevän kannattaa harkita väylänä eteenpäin!

Mitä tarkoittaa siirtotyö?