KAJO-keskus, KAIKU-hanke, KUMINA

Työtä hakevalle

Työhönvalmennus
Kouluttautuminen
Työnetsintä


Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on yleisnimike työllistymistä tukeville palveluille ja toiminnalle. Työhönvalmennuksella voidaan tarkoittaa yksittäistä palvelua tai jotakin vaihetta muun palvelun aikana. Työhönvalmennuksen tarkoituksena on:

 • tukea työllistymisessä
 • tukea ammatillisen osaamisen kehittämisessä
 • tukea työpaikan löytymisessä ja työhön kiinnittymisessä ja/tai
 • tukea työpaikan säilyttämisessä

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksessä työhönvalmennus toteutetaan yksilöllisenä valmennuksena. Työhönvalmennuksen keskeistä sisältöä ovat asiakkaiden työllistymisen tai kouluttautumisen tavoitteiden konkretisoiminen oivalluttamisen kautta. Työhönvalmennus sisältää myös neuvontaa opiskeluvaihtoehdoista, työn hakemisesta, työllistymisvaihtoehdoista, taloudellisista etuuksista sekä tarvittaessa palveluohjausta.

Työhönvalmennuksessa

 • Laaditaan tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma työhönvalmennuksen ajalle
 • Autetaan kartoittamaan eri työ- ja koulutusvaihtoehtoja
 • Autetaan käytännön työnhaussa tai koulutukseen hakemisessa
 • Tutustutaan työnhaun eri kanaviin
 • Päivitetään työnhaun asiakirjat
 • Selvitetään työllistymiseen vaikuttavia asioita eri viranomaisilta
 • Keskustellaan työn sujumisesta yhdistyksessä
 • Laaditaan jatkosuunnitelma asiakkuuden päättyessä te-toimistoon välitettäväksi

Tästä löydät linkkivinkkejä työnhakuun ja koulutuspaikan etsimiseen.

Työhönvalmennuksen kulku KAJO-keskus-hankkeessa.


Kouluttautuminen

Ammatillinen koulutus

On monia tapoja kouluttautua ammattiin. Ammatillista koulutusta on mahdollista räätälöidä myös palkkatukityön oheen. Alla lyhyet kuvaukset eri kouluttautumismuodoista.

Toppis

Toppis-koulutuksella tarkoitetaan palkkatukityön aikana toteutettavaa ammatillista osatutkintoa tai useampia osatutkintoja. Koulutus koostuu lähipäiviin osallistumisesta oppilaitoksessa, työn kautta oppimisesta työpaikalla sekä tutkintotilaisuuksista, joissa näytetään oma osaaminen. Toppis-koulutuspaikka hankitaan te-toimiston myöntämänä yksittäisenä työvoimakoulutuspaikkana. Toppis-tyyppisesti voi opiskella myös hakeutumalla tutkinto-opiskelijaksi suoraan oppilaitokseen ja neuvottelemalla opintojen suorittamisesta työpainotteisesti palkkatukijakson aikana. Hankkeiden työhönvalmentajat auttavat toppis-koulutuksen järjestelyissä. Työpaikalla tulee olla vähintään saman tutkinnon suorittanut työpaikkaohjaaja.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisen tutkinnon työsuhteen aikana. Työajan tulee olla vähintään 25h/vko. Oppisopimuksella suoritetaan yleensä kokonaisia tutkintoja ja työsuhteen tulisi olla voimassa koko opiskeluajan. Oppisopimuksen ajalle voi saada palkkatukea. Työnantaja saa pientä koulutuskorvausta oppisopimuksen järjestämisestä.

Ammatillinen työvoimakoulutus

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.
Työvoimakoulutuksen ajalta saat samaa etuutta kuin työttömänä ollessa ja mahdollisesti myös joitakin lisäkorvauksia. Työvoimakoulutukseen voi hakeutua, vaikka olisikin palkkatukityössä.

Haussa olevat työvoimakoulutukset tässä. Lisätietoja TE-toimiston sivuilta.

Työttömyysetuudella opiskelu

Työttömänä ollessa on mahdollista opiskella uusi ammatti tai suorittaa loppuun kesken jääneitä opintoja ja saada samalla työttömyysetuutta. Tämä mahdollisuus on suunnattu 25-vuotta täyttäneille, jotka opiskelevat päätoimisesti. Koulutukseen haetaan normaalia hakureittiä pitkin. Te-toimisto arvioi koulutustarpeen jokaisen henkilön kohdalla erikseen. Työttömyysetuudella voi opiskella maksimissaan kaksi vuotta. Toppis-koulutuksena aloitettuja ammatillisia opintoja voi suorittaa loppuun te-toimiston suostumuksella työttömyysetuudella tuetusti opiskellen.

Lisätietoja TE-toimiston sivuilta.

Lyhytkoulutukset ja tutustumiskäynnit

KAJO-keskus- ja KAIKU -hankkeet järjestävät työnhakija-asiakkailleen lyhytkoulutuksia, teemapäiviä ja tutustumiskäyntejä. Hankkeiden asiakkuuden aikana voidaan hankkia esim. erilaisia korttikoulutuksia, jos niitä tarvitaan yhdistystyössä tai alalla, jolle henkilö on hakeutumassa. Hankkeet järjestävät myös teemapäiviä työnhakuun ja koulutukseen hakeutumiseen liittyen. Tutustumiskäyntejä tietyn alan yrityksiin tehdään aina, kun sopiva joukko alasta kiinnostuneita henkilöitä on koossa.


Työnetsintä

Työnetsintä tukee työnhakijoita työpaikan etsimisessä sekä koulutus- ja oppisopimusasioissa. Toimimme yhteistyössä maakunnan yritysten, yrittäjäjärjestöjen, työllisyyshankkeiden, kuntakumppaneiden, oppilaitosten ja työhallinnon kanssa. Lisäksi koordinoimme ja kehitämme eri organisaatioissa työskentelevien työnetsijöiden välistä yhteistyötä.

Asiakkaaksemme voi tulla TE-toimiston ja yhteistyöverkostojemme kautta tai omalla yhteydenotolla.

Kohderyhmänämme ovat työnhakijat

 • joilla on mahdollisuus palkkatukeen (30, 40 tai 50 %:nen tuki)
 • nuoret ammattikoulutetut työnhakijat
 • osatyökykyiset työnhakijat, joilla yritystyö on seuraava askel

Tarjoamamme palvelut

 • Työnhaun suunnittelu ja työnhakuasiakirjojen päivitys
 • Vinkit ja tuki työnetsintään
 • Työnhakuun liittyvien yrityskontaktien tekeminen ja niissä avustaminen
 • Työnhakijaesittelyt yrityksille
 • Alakohtaiset tutustumiskäynnit
 • Apu oppisopimus-, koulutus- ja palkkatukiasioissa
 • Toimimme linkkinä TE-toimistoon

Etsimme yhteistyössä asiakkaamme kanssa ensisijaisesti työsuhteita, mutta tarpeen mukaan myös työkokeilu- ja siirtotyöpaikkoja.

Siirtotyömahdollisuus koskee palkkatuella yhdistystyössä työskenteleviä henkilöitä. Siirtotyön kautta työntekijä voi siirtyä sovituksi ajanjaksoksi yritystyöhön siten, että työnantajana/palkanmaksajana säilyy lähettävä yhdistystyönantaja. Yrityksen näkökulmasta siirtotyössä on mahdollista arvioida henkilön soveltuvuutta työtehtäviin. Siirtotyön tavoitteena on useimmiten yritykseen työllistyminen. Siirtotyöstä laaditaan kirjallinen sopimus varsinaisen työnantajan, ns. käyttäjäyrityksen sekä työntekijän kesken. Siirtotyö on mahdollisuus, jota palkkatuella yhdistystyössä työskentelevän kannattaa harkita väylänä eteenpäin!

Mitä tarkoittaa siirtotyö?