Työllisyystoimijoiden verkostot

Seudulliset työllisyystoimijoiden verkostot

Pohjois-Karjalassa ovat jo vuodesta 2003 alkaen kokoontuneet seudulliset työllisyystoimijoiden verkostot Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllisyyshankkeiden koolle kutsumina. Osallistujina oli alun perin työllisyyspoliittisten hankkeiden työntekijöitä sekä te-toimiston ja ELY-keskuksen väkeä. Nykyisellään mukana on myös ESR-hankkeiden työntekijöitä sekä kuntien, kehittämisyhtiöiden ja koulutusorganisaatioiden edustajia.

Kaikilla maakunnan kolmella seudulla kokoontuu oma verkosto: Joensuun seudulla, Keski-Karjalassa ja Pielisen Karjalassa. Joensuun seudun verkostoon alatyöryhmänä toimii yritysyhteistyön teemaryhmä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen koordinoimat seudulliset työllisyystoimijoiden tapaamiset toimivat tiedonvälityksen, kehittämisen ja yhteistyön viriämisen paikkoina. Niissä luodaan yhteistä ymmärrystä muutoksien vaikutuksista maakunnan työllisyystoimintaan, ideoidaan uusia keinoja vastata työttömien palvelutarpeisiin ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

Osatyökykyisten työllistyminen -työryhmä

Vuonna 2018 käynnistyneen Osatyökykyisten työllistyminen -työryhmän tavoitteena on edistää osatyökykyisten työllistymistä Pohjois-Karjalassa. Työryhmässä on osanottajia 18 eri organisaatiosta mm. kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten edustajia sekä palveluntuottajia.

Työnratkojat Pohjois-Karjalassa

Työnratkojat voivat olla työnantajien tukena työn räätälöinnissä, työtehtävien pilkkomisessa sekä uusien työtehtävien ideoinnissa. Työnratkojat toteuttavat maksuttomia pajoja ja pajojen vetäjinä on työparit yleensä eri organisaatioista.

Organisaatioiden logoja.
Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Hilkka Pirhonen, p. 050 467 0356, hilkka.pirhonen@pksotu.fi