Työllisyystoimijoiden verkostot

Seudulliset työllisyystoimijoiden verkostot

Pohjois-Karjalassa ovat jo vuodesta 2003 alkaen kokoontuneet seudulliset työllisyystoimijoiden verkostot Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllisyyshankkeiden koolle kutsumina. Osallistujina oli alun perin työllisyyspoliittisten hankkeiden työntekijöitä sekä te-toimiston ja ELY-keskuksen väkeä. Nykyisellään mukana on myös ESR-hankkeiden työntekijöitä sekä kuntien, kehittämisyhtiöiden ja koulutusorganisaatioiden edustajia.

Kaikilla maakunnan kolmella seudulla kokoontuu oma verkosto: Joensuun seudulla, Keski-Karjalassa ja Pielisen Karjalassa. Joensuun seudun verkostoon alatyöryhmänä toimii yritysyhteistyön teemaryhmä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen koordinoimat seudulliset työllisyystoimijoiden tapaamiset toimivat tiedonvälityksen, kehittämisen ja yhteistyön viriämisen paikkoina. Niissä luodaan yhteistä ymmärrystä muutoksien vaikutuksista maakunnan työllisyystoimintaan, ideoidaan uusia keinoja vastata työttömien palvelutarpeisiin ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

Osatyökykyisten työllistyminen -työryhmä

Vuonna 2018 käynnistyneen Osatyökykyisten työllistyminen -työryhmän tavoitteena on edistää osatyökykyisten työllistymistä Pohjois-Karjalassa. Työryhmässä on osanottajia 18 eri organisaatiosta mm. kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten edustajia sekä palveluntuottajia.

Maakunnalliset työllisyystoimijoiden koulutukset ja seminaarit

Maakunnalliset työllisyystoimijoiden kehittämispäivät ovat niin ikään kasvaneet nykyiseen muotoonsa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllisyyspoliittisille hankkeille vuodesta 2003 alkaen järjestämistä kehittämispäivistä. Nykyisellään maakunnallisia työllisyystoimijoille suunnattuja koulutuksia tai seminaaripäiviä järjestetään 1-2 kertaa vuodessa. Ne kokoavat laajasti yhteen maakunnan työllisyyden parissa työskenteleviä toimijoita.