TARMO-hanke, KUMINA

Työllisyystoimijoiden verkostot

Seudulliset työllisyystoimijoiden verkostot

Pohjois-Karjalassa ovat jo vuodesta 2003 alkaen kokoontuneet seudulliset työllisyystoimijoiden verkostot Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllisyyshankkeiden koolle kutsumina. Osallistujina oli alun perin työllisyyspoliittisten hankkeiden työntekijöitä sekä te-toimiston ja ELY-keskuksen väkeä. Nykyisellään mukana on myös ESR-hankkeiden työntekijöitä sekä kuntien, kehittämisyhtiöiden ja koulutusorganisaatioiden edustajia.

Kaikilla maakunnan kolmella seudulla kokoontuu oma verkosto: Joensuun seudulla, Keski-Karjalassa ja Pielisen Karjalassa. Joensuun seudun verkostoon alatyöryhmänä toimii yritysyhteistyön teemaryhmä.Tarmo-hankkeen koordinoimat seudulliset työllisyystoimijoiden tapaamiset toimivat tiedonvälityksen, kehittämisen ja yhteistyön viriämisen paikkoina. Niissä luodaan yhteistä ymmärrystä muutoksien vaikutuksista maakunnan työllisyystoimintaan, ideoidaan uusia keinoja vastata työttömien palvelutarpeisiin ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

Maakunnalliset työllisyystoimijoiden koulutukset ja seminaarit

Maakunnalliset työllisyystoimijoiden kehittämispäivät ovat niin ikään kasvaneet nykyiseen muotoonsa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllisyyspoliittisille hankkeille vuodesta 2003 alkaen järjestämistä kehittämispäivistä. Nykyisellään Tarmo-hanke järjestää maakunnallisia, työllisyystoimijoille suunnattuja koulutuksia tai seminaaripäiviä 1-2 kertaa vuodessa. Ne kokoavat yhteen maakunnan työllisyyden parissa työskenteleviä toimijoita laajasti.

Työnetsijärinki

Työnetsijärinki on verkosto, joka on suunnattu eri organisaatioiden työnetsintää tekeville henkilöille. Työnetsijärinki pyrkii helpottamaan työttömien työllistymistä yrityksiin ja kehittämään toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimintakäytäntöjä. Työnetsijärinki tuo esiin piilotyöpaikkoja ja pyrkii täyttämään ne työetsijäringin jäsenten ohjaamilla työnhakijoilla. Ideaalitilanteessa työnetsijöiden toiminnan avulla hankkeessa työssä ollut työllistetty saa työtä yrityksestä, työntekijää etsinyt yritys työntekijän ja hankkeiden työnetsijät vaikuttavuustavoitteen mukaisen tuloksen.

Pohjois-Karjalan työllisyysviikot

Pohjois-Karjalan työllisyysviikot ovat maakunnan työllisyystoimijoiden yhteinen esille tulo työllisyyden puolesta. Ne järjestettiin ensimmäisen kerran elo-syyskuussa 2018 ja niiden toteutuksesta vastasivat kunnat, työllisyyshankkeet, TE-toimisto ja Riveria. Pohjois-Karjalassa on innostusta toimia yhdessä ja löytää työnhakijoille työn tekemisen mahdollisuuksia. Työllisyysviikkojen idea sai alkunsa Joensuun seudun yritysyhteistyön teemaryhmän tapaamisessa.

Maakunnan työllisyystoimijat halusivat yhdessä nostaa esille työllistymisen monet kasvot; työllistymistarinoita on yhtä monta kuin työnhakijoitakin. Viikkojen aikana eri puolilla maakuntaa järjestettiin rekrytapahtumia, joissa tarjottiin työnhakijoille mahdollisuuksia kohdata työnantajia, jotka etsivät työvoimaa sekä tutustua koulutusvaihtoehtoihin. Lisäksi työtä hakevat saivat tietoa työllistymisessä auttavista palveluista. Työnantajille kerrottiin työllistämiseen liittyvistä tukimahdollisuuksista. Maakuntalehti Karjalainen julkaisi viikkojen aikana juttusarjaa työllistymistarinoista.

Työllisyysviikot järjestetään uudestaan vuoden 2019 syyskuussa ja niitä koordinoi Tarmo-hanke.

Työllisyysviikkojen sivu