Siun soten Työkyky-hanke

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys tekee yhteistyötä Siun soten Työkykyohjelman kanssa. Siun soten Työkyky-hanke hankkii aikavälillä elokuu 2021 – elokuu 2022 työntekijäresurssin Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykseltä. Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019–2023. Lisää tietoa löytyy https://stm.fi/tyokykyohjelma.

Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja vammaiset. Hankkeella on tavoitteena vahvistaa työkyvyn tuki ja arviointi osaksi sote-keskusten palvelukokonaisuutta, siten että työkyvyn tuki ja- arviointi on osa asiakkaan hoidon – ja palvelutarpeen arviointia jo alkuvaiheessa. Yhteistyötä tehdään laajasti maakunnan eri työllisyystoimijoiden kanssa. Hankkeessa selkeytetään myös tuetun työllistymisen palvelupolut koko maakunnan alueella sekä pilotoidaan alihankintamallia. Keskeistä hankkeessa on asiakasosallisuuden vahvistaminen.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työntekijäresurssin painopistealueet ovat seuraavat:

  • vahvistetaan Siun soten työkyky -hankkeen ja maakunnan alueen työllisyyspalveluissa toimivien työntekijöiden osallisuus tietoisuutta sekä asiakasosallisuuden toteutumista. Yhteistyössä tuotetaan osallistumis- ja vaikuttamisopas asiakkaille sekä sähköinen osallisuuden työkalupakki työntekijöille.
  • mallinnetaan asiakkaiden palvelupolkuja järjestökentän työtehtävissä
  • pilotoidaan järjestökentän mahdollisuuksia ja vahvuuksia työkyvyn tuen ja arvioinnin sekä tuetun työllistymisen näkökulmasta.

Lisätietoja: järjestösuunnittelija Suvi Tahvanainen, p. 050 370 6547, suvi.tahvanainen@pksotu.fi