Täsmätoimilla töihin

Täsmätoimilla töihin -palvelua toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan TE-toimiston Osatyökykyisten palvelut palvelupilotti-hankkeen kanssa. Palvelu alkoi lokakuussa 2021 ja se jatkuu kesäkuulle 2022 saakka.

Palvelu on tarkoitettu pohjoiskarjalaisille osatyökykyisille työttömille työnhakijoille, joilla on motivaatio ja halu viedä omaa tilannettaan eteenpäin työkyvyn rajoitteesta huolimatta. Palvelussa henkilöille etsitään työtä oman osaamisen ja työkyvyn mukaan ja tavoitteena on löytää henkilölle työkokeilu- tai palkkatukityöpaikka. Palvelu tarjoaa myös alueen yrityksille konkreettista apua osatyökykyisen henkilön työllistämiseen ja työsuhteen alkuun.

Täsmätoimilla töihin -palvelu tarjoaa työnhakijalle tukea muun muassa:

  • omien vahvuuksien ja osaamisen kirkastamiseen,
  • oman työkyvyn tunnistamiseen sekä mahdollisten rajoitteiden läpi käymiseen haettavien työtehtävien pohjalta,
  • työnhakuasiakirjojen luomiseen ja päivittämiseen sekä työpaikan etsintään
  • työn räätälöintiin
  • työllistymisen eri tukien selvittämiseen
  • tukea tarjotaan myös työsuhteen alkuvaiheeseen

Työnantajat voivat kääntyä valmentajan puoleen kaikissa työllistämiseen ja työsuhteen alkuun liittyvissä asioissa. Työnantajalle palvelu tarjoaa maksutonta neuvontaa ja tukea osatyökykyisen työllistämiseen. Tukea tarjotaan mm. seuraaviin asioihin:

  • tuen tarpeen määrittely ja työtehtävien räätälöiminen
  • apua erilaisten tukien hakemiseen (esim. osatyökykyisen palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki, todistus suurtyönantajia varten)
  • työnantajille on myös tarjolla neuvontapuhelin, joka tarjoaa opastusta ja neuvontaa osatyökykyisten palkkaamiseen ja työssä selviytymisen tukiin liittyen p. 050 3084 764

Valmentajana Täsmätoimilla töihin -palvelussa toimii Pia Saukkoriipi, p. 050 3084 764, pia.saukkoriipi@pksotu.fi.