Sote-muutostuen keräämiä hyviä käytäntöjä

(Lähde: Innokylä)

Hyte-työpajat 3_2023

Hyvinvointialueet järjestöjen näkökulmasta 1_2023

Hyvinvointialueet järjestöjen näkökulmasta 6_2023

Hyvän järjestöyhteistyön tarkistuslista kunnille ja hyvinvointialueille

Järjestöjen aluekierroksen yhteenveto 2023

Järjestöjen osallisuuspolku hyvinvointialueen toimeenpanossa -kaavio ja tekstiselitteet

Järjestöjen sote-muutostuen esittely

Järjestöjen sote-muutostuen yhteistyökokonaisuuden tulosten_vaikutusten arviointi

Järjestöjen SOTE-muutostuki -suunnitelma 27.10.2020

Järjestöjen toimintaedellytykset sote-uudistuksessa

Järjestöjen yhteistyön tiekartta_

Järjestöt hyvinvointialueilla 6_2022

Järjestöt hyvinvointialueilla 09_2022_Tilannekuva avustuksista, hyvinvointialuestrategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista

Järjestöt hyvinvointialueilla 10_2022_Tilannekuva avustuksista, hyvinvointialuestrategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista

Järjestöt hyvinvointialueilla 11_2022 Tilannekuva avustuksista, hyvinvointialuestrategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista

Järjestöyhteistyön toimintaympäristöt hyvinvointialueilla 12_2023

Kansallisten-ohjelmien-yhteistyöllä-vaikuttavuutta_posteri

Koostekuva aivoriihestä ja tekstiselitteet

KYSELY Järjestöavustukset kunnissa 2023

Mitä järjestöt tarjoavat hyvinvointialueille_Sote-järjestöt hyvinvointialueiden kumppaneina

Näin varmistat järjestösi hyvän yhteistyön hyvinvointialueen kanssa _vinkkilista järjestöille

SOSTE Järjestöjen sote-muuutostuki HVA vaikuttamistoimielimet KYSELY 2023

Sote-järjestöt kuntien ja hyvinvointialueiden tukena

Sote-järjestöt Suomessa 2022 Alueittain

Sote-järjestöt Suomessa 2023_Saavutettava

Sote-toimeenpanon aikajanat_toukokuu 2022

Tipslista till beslutsfattare utprintbar version (pdf)

Tipslista till beslutsfattare

Toimintamallikooste_Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä voi edistää monenlaisilla yhteistyörakenteilla

Toimintamallikooste_Järjestöportaalit auttavat löytämään hyvinvointialueella toimivat järjestöt

Toimintamallikooste_Millaisia tuen toimintamalleja järjestöt tarjoavat

Toimintamallikooste_Miten jäsentää järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä

Toimintamallikooste_Miten parantaa järjestötoiminnan edellytyksiä kunnissa ja hyvinvointialueella

Toimintamallikooste_Miten saada järjestöt ja järjestötieto osaksi potilas- ja asiakasohjausta

Toimintamallikooste_Miten tuoda järjestöt ja julkinen sektori yhteen tekemään yhteistyötä

Vinkkilista hyvinvointialueille_Vinkkejä onnistuneisiin hyte-neuvotteluihin järjestöjen kanssa

Vinkkilista järjestöille_Vinkkejä onnistuneisiin hyte-neuvotteluihin hyvinvointialueen kanssa

Vinkkilista päättäjille tulostettava (pdf)