Yhdistyksen työtehtävien opinnollistaminen Tarmo-hankkeen aikana

MITÄ OPINNOLLISTAMINEN ON?

Opinnollistaminen on yhdistyksessä, järjestössä, työpajalla tai muussa työpaikassa hankittavan osaamisen tunnistamista ja dokumentoimista. Opinnollistaminen sopii työpajalla työskentelevälle, kuntouttavassa työtoiminnassa olevalle, työkokeilijalle, palkkatukityössä olevalle ja oikeastaan kenelle vaan, joka haluaa opetella jonkin ammatillisen tutkinnon mukaisia työtehtäviä. Oppimisympäristön tunnistamisessa toimintaympäristö avataan ammatillisten perustutkintojen kautta. Tunnistamisessa työpaikan arkitöihin sopivat tutkinnon osat avataan jokapäiväisiksi tekemisiksi.

MITÄ HYÖTYÄ OPINNOLLISTAMISESTA ON?

Osaaminen tehdään näkyväksi, usko omiin taitoihin lisääntyy ja henkilö saavuttaa ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista. Se moti¬voi oppijaa ja auttaa kiinnostavan työn tai koulutuspaikan löytämisessä. Kun osaaminen on tutkinnon perusteiden mukaista, työskentely lyhentää opis¬keluaikaa, jos valmentautuja hakeutuu myöhemmin opiskelijaksi. Tällä tavoin kertynyt osaaminen on yhtä arvokasta kuin oppilaitoksessa hankittu. Riittää, että osaamista on ja se näytetään. Työskentely on myös tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa ja työympäristön tehtävien avaaminen auttaa hahmottamaan työpaikkaa oppimisympäristönä.

Esimerkkejä opinnollistetuista työtehtävistä pdf-tiedostona

OPINNOLLISTAMISPROSESSI

Miten opinnollistamisen kartoitus käytännössä tehdään?

Yhdistyksessä mietitään opinnollistamiseen sopivia työtehtäviä. Yhdistys ottaa yhteyttä Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-valmentajiin: Tytti Turpeinen, koulutusvalmentaja, 050 374 3273 tai Mira Piiroinen, koulutusvalmentaja, 050 344 2765

Koulutusorganisaation edustaja tutustuu yhdistyksen nettisivuihin ja haastattelee yhdistyksen työntekijää, minkä jälkeen miettii työtehtävien perusteella sopivan tutkinnon osan.

Koulutusorganisaation edustaja ja Tarmo-valmentaja tekee yhdistyskäynnin (kesto noin kaksi tuntia), jossa verrataan tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksia yhdistyksen työtehtäviin. Koulutusorganisaation edustaja kirjaa ne ylös.

Koulutusorganisaation edustaja laatii kartoituksen käynnin ja muun materiaalin perusteella. Kartoitukseen kirjataan ammattitaitovaatimuksia vastaavat tehtävät ja lisäksi kirjataan mitkä tehtävät eivät toteudu.

Koulutusorganisaation edustaja lähettää kartoituksen yhdistykseen tarkastettavaksi ja tekee muokkaukset yhdistyksen kommenttien perusteella. Muokattu kartoituslomake lähetetään yhdistykselle pdf-muodossa.

Miten opinnollistaminen etenee?

Henkilö aloittaa opinnollistetussa työtehtävässä. Aloitustapaamisessa on mukana yhdistyksen työpaikkaohjaaja, Tarmo-valmentaja, koulutusorganisaation edustaja sekä henkilö. Tapaamisessa käydään läpi työtehtävien kartoituslomake sekä oppimispäiväkirjan tekemistä.

Henkilö tekee opinnollistettuja työtehtäviä noin 2-6 kk:n ajan. Tarvittaessa yhdistyksen työpaikkaohjaaja, Tarmo-valmentaja, koulutusorganisaation edustaja sekä henkilö tapaavat väliarviointitapaamisessa.

Jakson lopussa yhdistyksen työpaikkaohjaaja, Tarmo-valmentaja, koulutusorganisaation edustaja sekä henkilö tapaavat loppukeskustelussa, jossa hankittu osaaminen merkitään kartoituslomakkeen kolmanteen sarakkeeseen.

Henkilö saa koulutusorganisaation edustajalta osaamiskuvauksen, jonka allekirjoittaa hänen lisäkseen yhdistyksen edustaja. Osaamiskuvauksen liitteenä on kartoituslomake.

Opinnollistamisprosessi kuvana (pdf-tiedosto)


Opinnollistamista toteuttaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-hanke yhteistyössä Riverian kanssa. Lisätietoja:
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys:
Mira Piiroinen, koulutusvalmentaja, p. 050 344 2765
Tytti Turpeinen, työhönvalmentaja, p. 050 374 3273 (Pielisen Karjala)
etunimi.sukunimi@pksotu.fi

Riveria:
Arja Aalto, p. 050 577 7821
etunimi.sukunimi@riveria.fi

Linkki Riverian koulutuksiin
Linkki Riverian hakuneuvontaan (mikä tutkinto olisi sopiva)
Linkki tutkintojen perusteisiin