Moi2020-hanke

Moi-hankkeessa edistämme maahanmuuttajien osallisuutta Pohjois-Karjalassa ja järjestöjen monikulttuurisuustyötä sekä kehitämme rasismin vastaisen työn uusia menetelmiä.

Maahanmuuttajien osallisuus

  • maahanmuuttajaraadin valmistelu maakuntatasolla
  • paikallisesti maahanmuuttajien osallistumisen rakenteet
  • maahanmuuttajien osallisuus palveluiden kehittämisessä, mm. asiakasraadit

Järjestöjen monikulttuurisuustyö

  • Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkosto MOVE
  • Lieksa, jne. paikalliset yhdistysvetoiset monikulttuurisuustyön verkostot
  • osallistuminen Suomen monikulttuurikeskukset ry:n (SuMo) toimintaan ja muihin alan verkostoihin

Rasismin vastainen työ

  • koulutukset yleisten tilojen henkilöstön taidot havaita ja puuttua rasismiin
  • pienryhmän työskentely

Lisäksi toimimme luonnollisesti näiden alojen asiantuntijoina, joilta voi kysyä. Monikulttuurisuuden ajankohtaisia ja pysyviä tiedotteita löydätte Jellin monikulttuurisuussivustolta www.jelli.fi/moi

Moi2020-hanke toteutetaan vuosina 2018 – 2020 ja rahoittajana on STEA.

Hankkeen työntekijät:

Katri Silvonen
yhteisökehittäjä (FI, EN, FL)
puh. 050 400 1491
Yhteisötila AAVA, Rantakatu 23, 2. kerros
80100 Joensuu

Meaza Jember
Kotoutumisen tuki
puh. 046 945 2885