Moi2020-hanke

Moi-hankkeessa edistämme maahanmuuttajien osallisuutta Pohjois-Karjalassa ja järjestöjen monikulttuurisuustyötä sekä kehitämme rasismin vastaisen työn uusia menetelmiä.

Maahanmuuttajien osallisuus

  • maahanmuuttajaraadin valmistelu maakuntatasolla
  • paikallisesti maahanmuuttajien osallistumisen rakenteet
  • maahanmuuttajien osallisuus palveluiden kehittämisessä, mm. asiakasraadit

Järjestöjen monikulttuurisuustyö

  • Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkosto MOVE
  • Lieksa, jne. paikalliset yhdistysvetoiset monikulttuurisuustyön verkostot
  • osallistuminen Suomen monikulttuurikeskukset ry:n (SuMo) toimintaan ja muihin alan verkostoihin

Rasismin vastainen työ

  • koulutukset yleisten tilojen henkilöstön taidot havaita ja puuttua rasismiin
  • pienryhmän työskentely

Lisäksi toimimme luonnollisesti näiden alojen asiantuntijoina, joilta voi kysyä. Monikulttuurisuuden ajankohtaisia ja pysyviä tiedotteita löydätte Jellin monikulttuurisuussivustolta www.jelli.fi/moi

Moi2020-hanke toteutetaan vuosina 2018 – 2020 ja rahoittajana on STEA.

Hankkeen työntekijät:

Katri Silvonen
yhteisökehittäjä (FI, EN, FL)
puh. 050 400 1491
Yhteisötila AAVA, Rantakatu 23, 2. kerros
80100 Joensuu

Maria Korkatti
yhteisökehittäjä
puh. 045 116 2060

Mustafa (Safi) Kamil
yhteisövloggaaja
safi(at)pksotu.fi

Meaza Jember
yhteisövloggaaja
puh. 046 945 2885