TARMO-hanke, KUMINA

Koulutukset yhdistyksille

Tarmo-hanke tarjoaa työllistymistä tukevaa toimintaa toteuttaville yhdistyksille mahdollisuuden kouluttautua palveluiden tuottamisessa tai mahdollisuuden kuvata oma työllisyystoimintansa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa työllistymistä tukevia palveluita tarjoaisivat markkinoilla yritysten lisäksi myös yhdistykset tai niiden verkostot.

Tarmo-hanke tarjoaa kahta erilaista työpakettia yhdistyksille työllistymistä tukevan toiminnan laajuudesta ja ammattimaisuudesta riippuen.

Työpaketti A

On tarkoitettu yhdistyksille, jotka ovat kiinnostuneet myymään työllistymistä tukevia palveluita työllisyyspalvelumarkkinoilla. Se toteutetaan Joensuussa ja siihen voivat osallistua yhdistykset Pohjois-Karjalasta tai lähimaakunnista. Osallistujilta peritään yhdistyskohtainen, kohtuullinen osallistumismaksu. Koulutus käynnistyy kevään 2019 aikana.

 • Sisältää tietoa
  • tulevista työllisyyspalvelumarkkinoista
  • palveluiden tuottamisesta elinkeinotoimintana
  • palveluiden kuvaamisesta, tuotteistamisesta ja hinnoittelusta
  • tarjouskilpailuun osallistumisesta
  • sopimusten tekemisestä
  • tulosperusteisesta palvelutuotannosta
 • Koulutuksen jälkeen yhdistyksillä on suunnitelma siitä, miten ne lähtevät tarjoamaan palvelujaan markkinoille joko itsenäisesti tai osana verkostoa

Elinkeinotoiminnan käynnistämisvalmennus

 • on jatkoa työpaketti A:lle
 • on yhdistyskohtaista
 • tukee yhdistystä elinkeinotoiminnan käynnistämisessä sekä toiminnan alkuaikana
 • ei erillistä osallistumismaksua työpaketti A:han osallistuneille

Työpaketti B

 • On tarkoitettu yhdistyksille, jotka tukevat työllistymistä pienimuotoisesti esim. tarjoamalla kuntouttavan työtoiminnan työtehtäviä, työkokeilu- ja palkkatukimahdollisuuksia sekä mahdollisuutta opintojen suorittamiseen. Osallistuminen on maksutonta ja koulutukset toteutetaan Joensuussa, Kiteellä ja Nurmeksessa.
 • Sisältää
  • tietoa kasvupalvelumarkkinoista
  • tietoa eri palveluiden tuottamisvaihtoehdoista ja niiden edellytyksistä
  • ohjatun työllisyystoiminnan kuvaamisen
 • Koulutukseen osallistuneet yhdistykset tunnistavat roolinsa työllistymisen tukijoina ja ovat kuvanneet toimintansa muiden toimijoiden käyttöön.

Lisätietoa: Hilkka Pirhonen p. 050 472 7055, hilkka.pirhonen@pksotu.fi tai Johanna Seppänen p. 050 467 0356 johanna.seppanen@pksotu.fi