Työllisyyden kokemusosaajat

”Työttömyyttä kokemattomien ihmisten on vaikea ymmärtää, kuinka monin tavoin työttömyys vaikeuttaa yhteiskunnallista toimijuutta.”

Kuka on kokemusosaaja?

Kokemusosaaja on henkilö, jolla on kokemusosaajan koulutus sekä kokemusta työttömyydestä ja työllisyyspalveluista. Kokemusosaaja on valmis kertomaan omaa tarinaansa ja jakamaan kokemuksiaan erilaisissa koulutus-, kehittämis-, tiedotus- ja vertaistukitilanteissa.

Kokemusosaajia tarvitaan

  • Palvelujen kehittämiseen, palautteen välittämiseen
  • Koulutustapahtumiin, seminaareihin puheenvuoroja pitämään
  • Vertaistueksi
  • Työpariksi asiakastilanteisiin
  • Ryhmien vetäjiksi, vierailijoiksi ryhmiin
  • Vaikuttamistyöhön
  • Työttömän äänen esiin tuomiseen mm. mediassa, erilaisissa keskustelutilanteissa
  • Mihin muuhun?

Haluatko tehdä yhteistyötä kokemusosaajien kanssa? Hyödynnetäänkö teidän organisaatiossanne kokemustietoa?

Ota yhteyttä: Hilkka Pirhonen puh. 050 467 0356, Mirja Kotivaara puh. 050 348 2765 etunimi.sukunimi@pksotu.fi

Lisää kokemusosaajista:

Kokemusosaajakoulutuksen sisältö

Juuri valmistuneet kokemusosaajat antavat työttömyydelle ihmisen äänen ja ääriviivat

Kokemusosaajakoulutuksen päättötilaisuus, todistusten jako