Ajankohtaista yhdistystyöllistämisessä

Pohjois-Karjalan kunnat tukevat yhdistysten työllistämistoimintaa

Pohjois-Karjalan kunnista suurin osa tukee yhdistyksiä työllistämistoiminnassa taloudellisesti tai myöntämällä lainaa ensimmäisen palkanmaksamiseen. Osa kunnista tukee myös yrityksiä työllistämisessä. Taulukko pohjoiskarjalaisten kuntien työllistämistuista löytyy tästä.

Työpaikkaselvitys jatkossa työterveyshuollon korvaamisen edellytys

Työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan työnantajalle vuoden 2016 lopussa päättyvältä tilikaudelta vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys. Sen tekevät työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat. Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työterveyshuollon perusselvitys tehdään viimeistään vuoden 2016 aikana.

Tiedote asiasta tässä.

Yhdistysten maksamat korvaukset

Yhdistys voi maksaa kustannuksista aiheutuneita korvauksia verovapaasti vapaaehtoisille ja hallituksen jäsenille. Kilometrikorvaukset ja päivärahat on kuitenkin ilmoitettava Verohallinnolle, joten henkilötunnuksen on oltava tiedossa. Kuittia vastaan voidaan maksaa mm. majoituksesta aiheutuneita kuluja. Hallituksen jäsenille suoraan maksettavat korvaukset esim. puheenjohtajuudesta ovat kuitenkin palkkaa, vaikka kyseessä ei olisikaan työsuhde. Verohallinnon ohjeiden mukaan yhdistyksen nimissä oleva nettiyhteys, joka on vapaaehtoisen/ hallituksen jäsenen käytössä, on kokonaisuudessaan verovapaa. Omalle nimelle otettu nettiyhteys, jonka yhdistys kustantaisi, on verotettavaa tuloa. Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet Verohallinnon sivuilta.

Palkkatuen maksatukset

KAJO- keskus hakee palkkatukityöntekijästänne myönnetyn palkkatuen kuukausittain KEHA- keskukselta, joka maksaa tuen suoraan yhdistyksenne pankkitilille. Palkkatuen maksatushakemukset toimitamme KEHA- keskukselle heti, kun se on käytännössä mahdollista ts. työntekijän palkanmaksupäivän jälkeen. KEHA- keskus käsittelee maksatushakemukset saapumisjärjestyksessä ja pyrkii käsittelemään ne kolmessa viikossa hakemusten saapumisesta. Maaliskuun palkkatukia koskien olemme saaneet ilmoituksia, että palkkatuet on maksettu kovin myöhäisessä vaiheessa huhtikuuta, useassa tapauksessa vasta samana päivänä, kun seuraavat palkat erääntyvät jo tililtä.

Pyydämme jatkossa huomioimaan, että loma- tai ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään odotusaikaan, huhtikuussa palkkatukien myöhäiseen maksuajankohtaan vaikutti pääsiäinen. Kannattaa myös ottaa huomioon se, että maksusuoritus näkyy vastaanottajan pankkitilillä muutaman päivän viiveellä maksatusalueen käsittelyn jälkeen.

Työllisyystoimijoiden terveisiä Pohjois-Karjalasta

Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen Tuloksekas työllistämien -hanke ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Kajo-keskus keräsivät syksyn 2014 aikana Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden aloitteita työllistymisen esteiden poistamiseksi. Aloitteita kerättiin Pielisen Karjalan, Keski-Karjalan ja Joensuun seutukuntien työllisyystoimijoiden tapaamisissa, joihin osallistui laaja joukko työllisyyshankkeiden ja työllistävien yhdistysten henkilöstöä sekä kuntien työllisyysasioista vastaavia henkilöitä. Toimijoita pyydettiin nimeämään hyvin toimivia asioita sekä työllistymisen esteitä ja palveluiden toiminnan ongelmia. Korjaamista vaativiin kohtiin työllisyystoimijoilta pyydettiin vielä parannusehdotuksia. Kentältä kootuista aloitteista työstettiin kooste, jota käsiteltiin marraskuussa kokoontuneessa Tuloksekas työllistäminen -hankkeen kehittämisryhmässä. Asiantuntijaryhmän tekemien kommenttien ja käytyjen keskustelujen jälkeen muokattiin oheinen dokumentti ”Työllisyystoimijoiden terveiset Pohjois-Karjalasta”, jonka toivotaan tuovan päättäjien tietoisuuteen Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden näkemyksiä työllistymisen ongelmapaikoista sekä esityksiä esteiden poistamiseksi.

Lue aloitteet PDF-tiedostosta

Lisätietoja:

Arja Kurvinen, erikoistutkija
Tuloksekas työllistäminen -hanke, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos
Puh. 050 566 9055
arja.kurvinen@uef.fi
www.uef.fi/fi/tetu/tyva

Johanna Seppänen, projektipäällikkö, Kajo-keskus-hanke
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Puh. 050 467 0356
johanna.seppanen@pksotu.fi
www.pksotu.fi/kajo-keskus

Mahdollisuus hakea koulutuskorvausta

Koulutuskorvaus on Työttömyysvakuutusrahaston myöntämä taloudellinen tuki osaamisen kehittämistoimiin niille työnantajille, joilla ei ole oikeutta koulutusvähennykseen elinkeinoverolain perusteella. Koulutuskorvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Koulutuskorvauksen hakeminen edellyttää koulutussuunnitelmaa.

Lisätietoa täältä.

Palkka-aineistojen käsittelyajat KAJO-keskuksessa