testicontentteksti

KAIKU lyhyesti

KAIKU

OLI TARKOITETTU

Ihmisille, jotka suunnittelivat siirtymistä kuntouttavasta työtoiminnasta opiskeluihin tai työelämään.

Maahanmuuttaneille, jotka tarvitsivat tukea työllistymiseensä.

Turvapaikkaa hakeville, jotka halusivat tutustua suomalaiseen työelämään.

Yhdistyksille, jotka olivat kiinnostuneita tarjoamaan kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä.

TOIMI

1.8.2015 – 31.12.2018 Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan alueella.

KAIKU-hanketta toteutti Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja sitä
rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys.

TULOKSET JA HANKKEEN TOIMINTA

KAIKU-hankkeessa toteutettiin työhönvalmennusta työttömille työnhakijoille, tuettiin turvapaikanhakijoiden työllistymistä, kehitettiin toimintamalli työhön ja koulutukseen valmentavan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä yhdistyskentällä sekä kehitettiin ja kokeiltiin uudenlaisia tapoja ja palveluita työllistymisen tukemiseen.

Työhönvalmennus

KAIKU-hankkeen työhönvalmennukseen osallistui 135 ihmistä. Heistä 44 % työllistyi avoimille työmarkkinoille tai aloitti tutkintotavoitteisen koulutuksen. KAIKUn työhönvalmennus toteutettiin tuetun työllistymisen työhönvalmennuksena ja lähestymistapana oli ratkaisukeskeisyys. Työhönvalmennuksen asiakkaista 74 aloitti työllistymis- tai koulutuspolkunsa kuntouttavasta työtoiminnasta ja 61 ihmisellä oli maahanmuuttajataustasta johtuen heikko suomen kielen taito. Puolella työhönvalmennukseen osallistuneista ei ollut ammatillista koulutusta hankkeeseen tullessaan ja työttömyys oli kestänyt keskimäärän kolme vuotta.

Turvapaikanhakijoiden työllistymisen tukeminen

KAIKU-hankkeeseen osallistui 120 turvapaikanhakijaa. Heidän työllistymistään tuettiin Työelämään tutustumisjaksoja (TET) sekä hygieniapassi- ja työturvallisuuskorttikoulutuksia järjestämällä. TET-jaksoja toteutui 72 ja niiden kautta syntyi 31 työsuhdetta. Hygieniapasseja suoritettiin 79 ja työturvallisuuskortteja 42. Osa passin tai kortin suorittaneista oli oleskeluluvan saaneita.

Työhön ja koulutukseen valmentavan kuntouttavan työtoiminnan toimintamallin kehittäminen

KAIKU-hankkeessa kehitettiin yhteistyössä Joensuun kaupungin, Pohjois-Karjalan TE-toimiston, Siun soten ja yhdistysten kanssa toimintamalli, jossa ihminen osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan jossakin yhdistysverkoston yhdistyksessä ja saa sosiaaliohjauksen lisäksi työhönvalmennusta. Työhönvalmennuksen avulla kuntouttavan työtoiminnan jaksot ovat lyhentyneet ja eteneminen työhön tai opiskeluihin on varmentunut. Toimintamalli juurtui vuoden 2017 alusta osaksi Joensuun kaupungin työllistymistä tukevaa toimintaa. Yhdistysten osaamista tuettiin järjestämällä koulutuksia ja neuvontaa.

Toimintatapojen ja palveluiden kehittäminen

KAIKU-hankkeessa kehitettiin aktiivisesti työhönvalmennuksen sisältöjä. Vaikuttavammaksi työmenetelmäksi havaittiin tuetun työllistymisen työhönvalmennus, jossa käytetään ratkaisukeskeistä työotetta. Tavoiteportaiden (goaling) käyttäminen työhönvalmennuksessa oli erittäin vaikuttavaa. Uusia palveluita kehitettiin ja kokeiltiin yhdessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Näistä vaikuttaviksi osoittautuivat Työelämälähtöinen suomen kielen valmennus ja Kohti ammatillista koulutusta, jotka molemmat toteutettiin rinnakkaishankkeen kautta työvoimapoliittisina koulutuksina. Lupaavia tuloksia saatiin myös tuetun työnetsinnän palvelusta sekä yrittäjävalmennuksesta.

Tutustu tarkemmin KAIKUn toimintaan sivulla KAIKUn toiminta.

HANKEHENKILÖSTÖ

Sanna Saastamoinen, projektipäällikkö

Hilkka Pirhonen, työhönvalmentaja
puh. 050 348 2765

Vuokko Palkovaara, työhönvalmentaja
puh. 050 593 3983

Mustafa Kamil, kotovalmentaja