Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankkeiden rahoitushaku alkaa 17.6.

ESR+ 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen -hankkeiden seuraava rahoituksen hakuaika on 17.6.-27.9.2024. Erityistavoitteen hankkeissa parannetaan heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta.

Tutustu hankehakuilmoitukseen EURA2021-sivulla.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Kanto2-koordinaatiohanke tarjoaa maakunnassa toimiville yhdistyksille maksutonta henkilökohtaista neuvontaa ja tukea hankkeiden suunnittelemisessa, hankehauissa sekä auttaa toimimaan Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmassa.