Pysyvätkö palvelut nuorten perässä? – Perinteinen Jäidenlähtöseminaari 14.5.

Tukeeko palvelujärjestelmä nuorten elämää, työtä ja odotuksia 2020-luvun Suomessa?

Jäidenlähtöseminaari 14.5.2024 Pakkahuoneella kello 13-15.30
Osoite: Rantakatu 2, Joensuu

Voiko somettamisella elää ja voiko siitä muodostua järkevä työura? Entä kuinka työskentely iltaisin vaatemyyjänä tai ruokalähettinä alustataloudessa sopii yhteen opiskelun tai toimeentulotuen kanssa?

Auttavatko musiikkiharrastuksissa opitut taidot eteenpäin myös työelämässä?
Miten opintoja ja työelämää voisi rakentaa silloin, kun nuoren lähiomainen tarvitsee osa- tai kokopäiväistä hoivaa?

2020-luvun nuoret elävät yhteiskunnassa, jossa niin koulutuksen kuin työelämän koordinaatit ovat nopeassa muutoksessa. Yhä useammin harrastukset, työ, sivukeikat ja koulutus limittyvät ja lomittuvat tavoilla, joissa perinteinen palvelujärjestelmä ei välttämättä tahdo pysyä perässä. Oikeanlaisilla ja oikea-aikaisilla palveluilla voi kuitenkin olla merkittävä rooli nuorten työ-, koulutus- ja elämänpolkujen rakentumisessa.

Perinteisessä Jäidenlähtöseminaarissa kysymme tänä keväänä, kuinka palvelujärjestelmä onnistuu tukemaan nuoria niin tiedolla ja käytännön neuvoilla, kuin toisaalta sosiaaliturvalla ja erilaisilla palveluilla? Tunnistaako palvelujärjestelmä oikein nuorten elämäntilanteet, vai liittyykö järjestelmään liikaa rajoituksia ja epäilyä? Osaavatko nuoret etsiä palveluita ja kuinka nuorten oma ääni voisi kuulua enemmän palveluiden suunnittelussa?

Jäidenlähtöseminaarissa puhujina ovat Aino Tormulainen, Susanna Haverinen ja Tuija Korpela. Asiantuntija-alustusten lisäksi käsittelemme aihetta paneelikeskustelussa.

Ohjelma:

I Nuorten toiveita ja tarpeita hyvinvointiin ja palveluihin liittyen, Aino Tormulainen, lehtori: yhteisöpedagogikoulutus, FT / Senior Lecturer:

Hyvinvoiva pohjoiskarjalainen nuori -hanke (2023) / Youth Participation – A Key to an Inclusive Society (2023-2024)

Hyvinvoiva pohjoiskarjalainen nuori- hankkeessa (2023) selvitettiin kuinka pohjoiskarjalaiset nuoret voivat. Näkökulmana niin koottavan tiedon ja ilmiöiden kuin menetelmienkin osalta oli nuorilähtöisyys. Hankkeessa koottu selvitystieto vastaa muun muassa kysymyksiin nuorten palvelujen käytöstä ja niiden tuntemisesta, toiveita ja ajatuksista palvelujen kehittämiseksi.

Kommenttipuheenvuoro: Jani Kaasinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Joensuun kaupunki

II Nuorten aikuisten kokemuksia läheishoivasta, Susanna Haverinen, maisteriopiskelija, Itä-Suomen yliopisto

Alustus pohjautuu Haverisen pro gradu -tutkielmalle, jossa hän käsittelee 18–29-vuotiaiden nuorten aikuisten kokemuksia vakavasti sairaan tai vammaisen läheisen hoivasta. Haverinen haastatteli viittä nuorta aikuista hoivaajaa sekä kahta asiantuntijaa. Haastattelut on analysoitu narratiivisella otteella

Kommenttipuheenvuoro: Joensuun Omaishoitajat, Päivi Hassinen-Alisa-toiminnan vastaava

Kahvitauko

III Tukeeko palvelujärjestelmä nuorten elämää, työtä ja odotuksia 2020-luvun Suomessa? – paneelikeskustelu

Tuija Korpela YTM, tutkija (Kela) ja väitöskirjatutkija (Itä-Suomen yliopisto): Sosiaaliturva nuorten erilaisissa elämäntilanteissa

Alustus pohjautuu Kelassa meneillään olevan nuorten sosiaaliturvan toimivuutta selvittävän VNTEAS-rahoitteisen tutkimuksen alustaviin tuloksiin sekä aiempiin tutkimuksiin nuorten sosiaaliturvan ja erityisesti perustoimeentulotuen käytöstä. Tutkimukset ovat pohjautuneet pääasiallisesti rekisteriaineistoihin.

Panelistit:

  • Tuija Korpela, Kelan tutkija
  • Noora Saramäki, ISYY, Joensuun kampuspuheenjohtaja
  • Jasmin Tuomi – NOCUTS
  • Nora Kettunen, toiminnanjohtaja, Joensuun Nuorisoverstas ry

Järjestäjinä: Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Joensuun jaosto, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Tapahtumamainos.