Lähellä.fi-etäinfo (Palvelutietovaranto-integraatio)12.12.

Lähellä.fi-palvelun ja Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-palvelutietovarannon integraatio on kohta valmistumassa! Tämä tarkoittaa sitä, kaikki Lähellä.fi:hin ilmoitettu, Palvelutietovarantoon sopiva tieto, siirtyy sinne automaattisesti yhdellä Lähellä.fi-kirjautumisella.

Tule Lähellä.fi-infoon kuulemaan lisää aiheesta. Info järjestetään Teams-etäyhteydellä tiistaina 12.12. klo 17–18.30.

Ilmoittaudu infoon (Teams) 11.12. mennessä.

Lisätietoa integraatiosta.