Kokonaisvaikuttavuus on ratkaisevaa työllistymisedellytyksiä parantavassa toiminnassa

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen peräänkuuluttaa kokonaisvaikuttavuutta työllistymisedellytyksiä parantavassa toiminnassa.

– Työllistymisen lisäksi huomiota tulee kiinnittää ihmisten kokonaisvaltaisen tilanteen muutoksiin ja esimerkiksi sosiaalisen ja muun hyvinvoinnin kasvuun, Sarkkinen toteaa.

Hanna Sarkkinen näkee tärkeänä tutkitun tiedon päätöksenteon pohjana. Tietoa tarvitaan monipuolisesti niin työllisyyttä edistävän toiminnan taloudellisista vaikutuksista kuin inhimillisistä hyödyistä yksilöille.

Ministeri Sarkkinen oli Kuntoutussäätiön ja Sininauhaliiton vieraana 24.10.2022. Järjestöt myös luovuttivat ministerille vetoomuksen järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen puolesta. Vetoomuksen allekirjoittajina ovat Irakin Naisten Yhdistys, Kalliolan setlementti, Kuntoutussäätiö, Neuroliitto, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja Sininauhaliitto.

Järjestöt vetoavat päättäjiin mm. palkkatukiuudistuksessa ja toteavat hallituksen esityksen kaipaavan korjauksia. Vetoomuksessa järjestöt painottavat myös kuntoutumisrauhaa esimerkiksi ennen kuntouttavaan työtoimintaan siirtymistä ja sen aikana.

Järjestöt toivat vetoomuksessaan esille myös sen, että työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan tarvitaan jatkossakin rahoitusta. Ministeriöt voisivat yhdessä käynnistää rahoitushaun työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan kansalaisjärjestöille sekä niiden ja julkisen sektorin yhteistyöhön.

Lue vetoomus kokonaisuudessaan täältä (pdf-tiedosto)

Lisätietoja

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen, puh. 044 7813 117.

Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund, puh. 050 5223 906.

Työllistymisedellytyksiä parantavaa toimintaa kehittävät yhdessä Irakin Naisten Yhdistys, Kalliolan setlementti, Kuntoutussäätiö, Neuroliitto, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja Sininauhaliitto. Yhteiskehittämisen tulokset ovat myös avoimesti kaikkien saatavilla Kuntoutussäätiön Yhteisömediasta.

Yhteiskehittämistä toteutetaan vuoden 2022 aikana. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).